Ideascout Tähtitiimi

Ideascout Tähtitiimi kasvattaa liiketoimintaasi törmäyttämällä arvoverkostosi ja eri toimialojen edelläkävijät.

 

Ideascout Tähtitiimi törmäyttää arvoketjuja, monialaisia edelläkävijöitä, innovaattoreita sekä tuo asiakkaasi ja käyttäjäsi yhteen. Moniammatilliset tiimit tuovat yhteiskehittämiseen uusia näkökulmia ja ravistelevat kaavamaisia ratkaisuja  – menetelmä inspiroi luomaan jotain ennen näkemätöntä.

Ideascout Tähtitiimi mahdollistaa asiakkaiden ja käyttäjien tuomisen liiketoimintasi kehittämisen keskiöön: ”Paras asiakaskokemus ei synny kenenkään työpöydällä vaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa”. Yhteiskehittäminen Tähtitiimin kanssa on myös erinomainen keino tiiviiseen verkostoitumiseen ja uusien kumppanuuksien löytämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Tähtitiimi voi tuoda koko arvoverkostosi yhteisen teeman ympärille.

Suurimmat oivallukset saavat usein innoituksensa oman liiketoiminnan ulkopuolelta. Siksi tuomme käyttöösi rohkeita muutoksen tekijöitä ja tulevaisuuden näkijöitä:

  • Elämysten tuottajat
  • Tulevaisuuden tutkijat ja visionäärit
  • Digitaalisuuden asiantuntijat
  • Uusien ansaintamallien innovaattorit
  • Oppimisen ja opettamisen ammattilaiset
  • Muiden toimialojen uranuurtajat ja edelläkävijät
  • Organisaatioiden ja käyttäytymisen tuntijat….

"Analogisten markkinoiden vaikutus on sitä suurempi mitä kohdetoimialaa kaukaisemmalta vastaavalta toimialalta hankkeeseen osallistuvat kärkikäyttäjät tulevat ja mitä lähemmältä vastaavalta toimialalta teknologiamielessä."

Prof. Eric Von Hippel,  Technological Innovation, MIT Sloan School of Management

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

HT Laser rakentaa kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa

"Kukaan meistä ei tiedä mitä tarvitaan huomenna – eikä kukaan pärjää yksin – mutta porukalla saadaan tulosta aikaiseksi."

Markus Santanen, Mipro Oy