Ideascout Trendit

Ideascout Trendit kirkastaa liiketoimintaasi vaikuttavia trendejä ja ilmiöitä sekä tarjoaa vaihtoehtoisia askeleita tulevaisuuden visiosi toteuttamiselle.

 

Globaalit trendit ja markkinoiden disruptiot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkaidemme suurinta mahdollisuutta etsiessämme olemme yhdessä sukeltaneet niin digitalisaation, muuttuvan kulutuskäyttäytymisen kuin ilmastonmuutoksen erilaisiin ilmiöihin. Toimintaympäristön parempi ymmärrys mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen uusia ansaintamalleja, arvoverkostoja ja digitaalisia alustoja hyödyntämällä.

Esimerkkinä työnmurros ja sen vaikutukset oppimisen ekosysteemiin

Globaalit ympäristö- ja markkinamuutokset sekä erityisesti tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys ovat sysänneet yhteiskuntamme ja työelämämme murrokseen, joka edellyttää niin yksilöiltä kuin organisaatioiltakin jatkuvaa muutokseen sopeutumista ja osaamisen kehittämistä. Yksilön oma vastuu ammatillisesta kehittymisestä kasvaa samalla kun opetustarjonnan tulisi monipuolistua tuomalla nykyisen tutkinto-opiskelun rinnalle uusia keinoja, tapoja ja työkaluja. Alkanut murros muuttaa siten oppimisen ja opettamisen ekosysteemejä – niin työpaikoilla kuin kouluissa ja oppilaitoksissa. Voit tutustua opettamisen ja oppimisen tulevaisuuteen vaikuttaviin ilmiöihin oheisessa koosteessa:

"Savilahdella opiskelu ja yritykset ovat vieri vieressä samalla kampuksella - ei siten voisi olla parempaa paikkaa elinikäiselle oppimiselle. Tulevaisuutta rakentaessamme opetus- ja toimintakulttuurin muutos tulee olemaan suuri."

"Ei tehdä lukiota siihen maailmaan, joka meillä on nyt vaan tulevaisuudessa!"

"Yksinäiset oppilaitokset eivät jatkossa pärjää elleivät verkostoidu keskenään."

Pasi Haataja, Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulu; Mika Rantala, Jyväskylän Schildtin lukio; Hannu Ikonen, Suomalainen Musiikkikampus

6AIKA Innovaatioalustojen kehittäjänä

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Ideascout Teknologia-akatemia

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään