Ihmiskeskeinen kaupunki- ja kampuskehitys

Ideascout Charrette tarjoaa yhteiskehittämisen innovaatioalustan, jolla kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittävät ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä, aluekeskuksia, kampuksia sekä näihin liittyviä palvelukokonaisuuksia ja järjestelmiä.

Ihmiskeskeisen kaupunkikehityksen tavoitteena on luoda elinvoimaisia kaupunkiympäristöjä, jotka toimivat yhteisöllisen, innostuneen ja kokeilevan toimintakulttuuriin alustana. Ideascout Charrette tarjoaa kehittämiselle prosessin ja menetelmät, joilla suurikin joukko alueen toimijoita saadaan osallistettua yhteiseen suunnitteluun ja tavoitteeseen.

Osallistava kehittäminen tiivistää alueen avaintoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista, inspiroi sekä sitouttaa yhteiseen visioon ja sitä toteuttavaan kehittämiseen. Osallistavalla kehittämisellä saadaan parempia tuloksia koska:

 • Asukkailla ja alueen toimijoilla on aito intressi kehittämiseen ja osallistamalla saavutetaan parempi sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen.
 • Kuulluksi tuleminen ja osallisuus vähentävät muutosvastarintaa.
 • Osallistaminen kasvattaa yhteisöllisyyttä ja omistajuutta: alueelle rakentuu yhteishenki, identiteetti ja brändi.
 • Isosta tiimistä löytyy huippuammattilaisia moneen sekä suunnitelmia rikastuttavia monialaisia näkemyksiä.
 • Yhteiskehittämällä tunnistetaan alueen toimijat, heidän tarpeensa sekä eri toimijoiden väliset synergiat.
 • Kehittämishankkeen läpimeno nopeutuu kasvaneesta sitoutumisesta ja vähentyneestä hukka-ajasta johtuen.

Charretten tuloksena saadaan esimerkiksi:

 • Alueellinen visio, brändi ja identiteetti
 • Kampuskehittämisen ja yhteistoiminnan strategia, synergiat
 • Käyttäjien tarpeiden ymmärrys muunnettuna rakennussuunnittelua ohjaavaksi tiedoksi
 • Julkiset ja kaupalliset palvelukonseptit
 • Yhteinen kehittämisen ekosysteemi, kumppanuusverkosto ja innovaatioalustat
 • Viihtyisät, työyhteisön vuorovaikutusta tukevat sekä työn arkea, liiketoimintaa ja prosesseja sujuvoittavat ympäristöt
 • Rakennettujen neliöiden tehokas käyttö.

Toteutuksia:

 • Tampereen Tesoman kaupunginosa
 • Turun kaupunki, Kupittaan Technology and Science Park
 • Kuopion Savilahden kampus
 • Suomalainen Musiikkikampus Jyväskylä
 • S2S Reactor, Riika, Latvia

"Ideascoutin tapa osallistaa käyttäjiä on erinomainen tapa kehittää käyttäjille lisäarvoa tuottavia uusia suunnitteluratkaisuja tehokkaasti.

Prosessin kautta suunnittelijat saavat tietoa käyttäjien tulevaisuuden tarpeista, joita ei välttämättä osata edes kysyä. Tämä auttaa rajallisten resurssien suuntaamisessa, toimenpiteiden priorisoinnissa ja sitä kautta parantaa suunnittelun laatua ja tehokkuutta."

Olli Niemi, Dosentti
Tutkimus ja kehitys
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

What a wonderful three days of collaboration at the S2S Reactor! Best of all I have lots of new friends!

Patsy Kahoe, Associate & Project Leader at Rainforest Strategies

S2S Reactor - Kaupunkikehityksen uudet työkalut