Palvelumuotoilu ja innovaatiot

Ideascout auttaa sinua löytämään ja valjastamaan uusia tuote- tai palveluinnovaatioita liiketoimintasi uudistamiseksi.

Etsitkö kansainvälistä kasvua digitaalisilla ratkaisuilla? Haluatko laajentua palveluliiketoimintaan? Vai kaipaako tuotteesi käytettävyys kehittämistä? Ideascoutin yhteiskehittämisen menetelmät auttavat sinua uusiutumaan, kehittämään kilpailukykyä ja tuomaan uutta arvoa asiakkaalle.

Tarjontamme:

 • Tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot
 • Palvelumuotoilu
 • Megatrendit ja skenaariot
 • Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • Toteutuksen tiekartta ja toimintasuunnitelmat
 • Inspiroituminen
 • Protot ja kokeilut
 • Joukkoistaminen
 • Technology brokering

Esimerkkiprojekteja:

 • 3D-tulostuksen teknologiat ja tuoteinnovaatiot
 • Lääketeollisuuden palvelu- ja käytettävyysinnovaatiot
 • Älykkäät vesi- ja jätehuoltojärjestemät
 • Kylmäalan teollisen internetin ratkaisut
 • Tietoturvaratkaisujen strategia ja roadmap
 • Rakennusteollisuuden tuoteinnovaatiot
 • Scouter-kevytajoneuvokehitys

"Liiketoimintaympäristömme on valtaisan muutoksen alla ja kaipasimme sekä jäsennystä teknologiakehitykseemme että selkeästi priorisoituja seuraavia askeleita.

Ideascoutin kanssa löysimme suurimmat mahdollisuutemme ja määrittelimme kasvupolut toiminnalle. Ideascoutin ammattilaisilta saimme enemmän kuin mitä pyysimme."

Heikki Kamppuri
Advisor
Cysec Oy

Econet luo uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

"Metalliteollisuuden yrityksillä on uuden osaamisen kehittämispaineita.”

Erkki Virkki, Koneteknologiakeskus Turku

HT Laser luo kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

"Usein ajatellaan, että oman talon sisällä osataan kaikki. Pitää kuitenkin aktiivisesti rakentaa verkostoja."

Metalliteollisuuden asiantuntija

Dewaco lisää imua markkinalle

Cysec Icewall luo ratkaisuja parempaan tietoturvallisuuteen

"Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3/4 osaa innovaatioista on sosiaalisia innovaatioita ja vain neljännes teknisiä."

Pekka Ketola, Ideascout, Innovaatioiden kiihdyttäjä

"Ideascoutin vetämä sparraussessio oli mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä ja sparkkaus antoi hyviä vinkkejä ja näkökulmia palvelukonseptin kehittämiseen ja jatkojalostukseen."

Timo Pärssinen, Kehitys- ja markkinointijohtaja. Prima Pet Premium Oy

"Todella hienoa, että jokin suomalainen taho miettii tällaisia asioita. Tehdään samalla elinkeinoa kun tehdään jotain yleishyödyllistä!"

Risto Vuorensola, Nenäpäivän tuottaja, YLE