3D-tulostuksen Osaajaksi -koulutus

Ideascoutin kehittämä 3D-tulostuksen Osaajaksi -koulutus on ainutlaatuinen oppimisratkaisu, jossa työttömät työnhakijat ja yritysten asiantuntijat oppivat yhdessä työskentelemällä uutta teknologiaa ja sen sovelluksia. Koulutus perustuu kymmeneen monimuotoiseen oppimispäivään, joissa on tehokkaana yhdistelmänä Opi ja Oivalla -koulutuspäiviä, tutkivaa oppimista sekä henkilökohtaisia oppimistehtäviä. Koulutus sisältää kaksi erityistä työllistymiseen johtavaa prosessia: yritykset voivat koulutuksen kuluessa tutustua syvällisesti uusiin työnhakijoihin ja työnhakijat saavat mahdollisuuden esitellä osaamistaan yrityksille.

Esimerkki: koulutusta on hyödynnetty mm. yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa muuntokouluttamalla asiantuntijoita ja työnhakijoita uuteen osaamisalaan. Huomattava osa työnhakijoista on työllistynyt uuden osaamisen myötä. Vastaavasti, yritykset ovat koulutuksen avulla kehittäneet 3D-tulostuksen liiketoimintaa ja osaamista.