6AIKA Innovaatioalustojen kehittäjänä

Ideascout tuotti analyysin 6aika kaupunkien innovaatioalustojen sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa. Tavoitteena oli tunnistaa kansallisten innovaatioalustojen vahvuuksia, ideoida keskeisiä kehityskohteita sekä tuottaa kaupunkien viestintään ja markkinointiin kansainvälisesti kiinnostavia innovaatiokeihäänkärkiä.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Tavoitteena on kehittää kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Ideascoutin tuottamassa analyysissä tutkittiin useilla menetelmillä, miten 6Aika kaupungit asemoituvat kansainvälisesti innovaatioalustojen kentälle. Analyysissa tuotettiin kaupunkitietoa osallistaen kaupungeissa toimivia informantteja, tarkastelemalla kaupunkien innovaatioympäristöjä sekä ennakoitiin todennäköisiä ja mahdollisia kehityssuuntia.

Ideascoutin trendikartoitus ja Labs kokeilu- ja testialusta tarjoavat tehokkaat työkalut uuden tiedon tuottamiseen, analysointiin ja kehityssuunnitelmien jalostamiseen.

Raportti: 6aika kaupunkien innovaatioalustat kansainvälisessä vertailussa – analyysi 2018.

Lisäaineistoja: 6aika avoininnovaatioalusta materiaalit.

Mukana kehittämässä:

"Kaupunkikehityksen tienviittana toimii ymmärrys siitä, miten innovaatioympäristömme vertautuvat kansainvälisiin kirittäjiin. Ideascoutin tuottama analyysi auttoi ymmärtämään kaupunkien innovaatioekosysteemien nykytilaa sekä tarvittavia kehityssuuntia."

Taina Ketola, Kehityspäällikkö, Pirkanmaanliitto

"Suomalaiset kaupungit kilpailevat turhan usein keskenään, vaikka todellinen kilpailu käydään kansainvälisellä areenalla. Kansainvälisestä perspektiivistä Suomi on kaupunkien läheisyydestä ja koosta johtuen yhtenäinen innovaatioympäristö ja ekosysteemi, country club, jolla on ainutlaatuisia piirteitä ja korkealaatuista osaamista. Suomea kannattaa tarkastella kokonaisuutena ja rakentaa paikallisista innovaatiosiiloista yksi vahva alusta ja kansainvälinen innovaatiobrändi."

Pekka Ketola, Ideascout

"Countries’ futures are tied to innovation, because it will bolster economic growth and provide future generations with the jobs they want. Graduates entering the work force today don’t necessarily want to stay in the factory jobs of previous generations – they want to use their creativity and curiosity to build brighter futures worldwide."

Businesswire, 2018