Ideascout Charrette

Tehokas menetelmämme toimitilojen, oppilaitosten ja kampusten sekä muiden rakennettujen ympäristöjen kehittämiseen

Ideascout Charretten tehtävänä on kehittää tilat, toiminnat ja palvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteenamme on luoda paikkoja, jossa ihminen voi hyvin. Tiloja, jotka tarjoavat hyvät lähtökohdat sujuvalle päivittäiselle toiminnalle, mahdollistavat taloudellisen ja ekologisen toiminnan sekä ovat erityisen kestäviä tulevaisuuden sosiaalisten ja yhteiskunnallisten muutosten edessä.

Onnistunut palvelumuotoilu yhdistää ihmiset, tavaravirrat ja teknologiat useiden kanavien kautta. Palvelumuotoilun avulla uudistetaan päivittäistä tekemistä ja toimintatapoja niin, että ne vastaavat sekä käyttäjien tarpeita että palveluntarjoajan tavoitteita.

Ideascout Charrettessa suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen kehittäjät, käyttäjät, suunnittelun ammattilaiset ja maallikot sekä lukuisat muut sidosryhmät. Charrette hyödyntää jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta sekä osallistujien ajatuksista tulevia yhteentörmäyksiä.

   • Charrette tuottaa yhteisen vision sekä ymmärryksen toiminnan tarpeista ja käyttäjävaatimuksista niin nykyhetkessä kuin myös tulevaa ajatellen
   • Erityisenä lisäarvona Charrette tuottaa monipuolisen kuvan uusista yhteistyömahdollisuuksista osapuolten välillä sekä toimijoiden vahvan energisoitumisen hankkeen edistämiseksi
   • Charretten kesto on tyypillisesti 3 – 5 peräkkäistä työpäivää ja se toteutetaan työlle optimoidussa Charrette-studiossa. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti työlle annettua tavoitetta.

Ideascout Charrette palvelumuotoilulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä

   • Varmistetaan tilojen käyttäjien ja asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen
   • Tilojen toiminnallisuus ja tehokkuus paranevat samalla kun tilat vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita
   • Yhteissuunnitelulla käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa tuotetaan rakennuttajille ja arkkitehdeille kustannustehokkaasti laadukkaammat käyttäjälähtötiedot kuin mitä perinteisellä hankesuunnittelulla saadaan aikaiseksi
   • Poikkihallinnollinen ja eri ryhmät huomioiva yhteistyö sitouttaa yhteiseen tavoitteeseen sekä nopeuttaa projektin läpimenoaikaa
   • Osallistavat menetelmät lieventävät muutosvastarintaa, kun yhdistetään uutta olemassa oleviin tiloihin ja toimintaan

"Parhaimmillaan Ideascout Charretten mahdollistama tilojen palvelumuotoilu on tehokasta ja ihmisläheistä toiminnan kehittämistä. Näin tiloissa toimivat pääsevät kehittämään myös työyhteisöään ja omia työtapojaan."

Pekka Ketola
Palvelumuotoilija
Innovaatioyhtiö Ideascout

Rauman Karin kulttuurikampus aktivoi ja innostaa

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

"Eihän tällaista näkemysten kirjoa saada kerättyä ja käsiteltyä perinteisillä menetelmillä."

Kimmo Kautto, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Oppilaslähtöiset tilat inspiroivat vuorovaikutuksellista kielten opiskelua

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi