Cysec Icewall tuottaa ratkaisuja parempaan tietoturvallisuuteen

Cysec Icewall hyödynsi Ideascoutin yhteissuunnittelua kehittääkseen liiketoiminnan arvoketjua ja toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, edelläkävijöiden ja henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli luoda uutta kasvua yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa.

Tähtitiimin kanssa tunnistettiin konkreettisia tapoja kehittää kumppanuustoimintaa, tehostaa tilaaja-toimittajaketjuja sekä organisoida liiketoiminnan osallistavaa innovaatiokehitystä sekä sisäisesti että kumppaneiden kanssa. Erityisesti etsittiin ratkaisuja digitaalisuuden ja tietojohtamisen hyväksikäyttöön metalli- ja konepaja-alalla. Työskentelyn yhteydessä pohdittiin myös, miten toimialan houkuttelevuutta ja osaamista voidaan kehittää ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tuloksista valittiin ideat yhteiseen jatkokehitykseen ja käytännön kokeiluihin.

"Liiketoimintaympäristömme on valtaisan muutoksen alla ja kaipasimme sekä jäsennystä teknologiakehitykseemme että selkeästi priorisoituja seuraavia askeleita.  Ideascoutin kanssa löysimme suurimmat mahdollisuutemme ja määrittelimme kasvupolut toiminnalle. Ideascoutin ammattilaisilta saimme enemmän kuin mitä pyysimme."

Heikki Kamppuri, Advisor, Cysec Oy