Dewaco lisää imua markkinalle

Dewaco Oy valmistaa ja toimittaa vesihuollon järjestelmiä 85 maahan, erikoistuen jäteveden käsittelyyn – lietteen tiivistykseen, kuivaamiseen ja poistoon.

Dewacon tavoitteena oli kehittää yrityksen asemaa globaaleilla markkinoilla sekä löytää uusia asiakassegmenttejä ja luoda uutta kysyntää. Dewaco hyödynsi Ideascoutin yhteissuunnittelun työkaluja kehittääkseen uusia vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuja sekä terävöittääkseen markkinoinnin ja myynnin strategiaansa.

Yhteisessä suunnitteluprosessissa Dewacolle luotiin uusi kasvustrategia digitaalisuutta hyödyntäen, kartoitettiin markkinoinnin ja myynnin kehityskohteet sekä tuotettiin askelmerkit alan edelläkävijyyden ja ajatusjohtajuuden kehittämiseen. Lopuksi tulokset koottiin yhteen markkinoinnin ja myynnin tiekarttaan ja toimenpidesuunnitelmaan.

"Yrityksen sisällä yhteissuunnittelu on myös sitouttamisen ja motivoinnin väline. On hienoa nähdä miten organisaation eri palaset saadaan toimimaan saumattomasti yhteen ja toisiaan tukien. Työpajojen osallistujat innostuvat kehitettävästä asiasta ja tuovat aktiivisesti oman panoksensa pöydälle. Kehittämisestä tulee kaikkien yhteinen asia."

Sini Tiainen, Ideascout, työpajan fasilitaattori