Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Vakuutusyhtiö Fennia hyödynsi yhteissuunnittelua konkreettisessa muutostilanteessa: organisaatio valmistautui muuttamaan uusiin toimitiloihin. Ideascout Charrette –menetelmän avulla aluejohto ja henkilöstö yhdessä etsivät ja ideoivat uusia mahdollisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yhteissuunnittelu innosti työntekijät suunnittelemaan itselleen mahdollisimman hyvän työympäristön ja lopputuloksena luotiin tilat, jotka palvelevat arjen prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla.

"Uuden aluekonttorimme suunnitelma oli meille tärkeä ja haastava projekti, mutta Ideascoutin osallistava ja oivalluttava työskentelytapa auttoi meitä valtavasti. Ideascoutin ammattilaiset osaavat kysyä, kuunnella ja tiivistää kuulemansa. Tällaista osaamista on helppo suositella."

Heikki Tiihonen, Aluejohtaja. Fennia Oy