Hiedanrannan nollaenergia-alueen innovointi

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaisia kaupunkeja kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisten energiajärjestelmien toteuttamisessa ja energiatehokkuuden seurannassa.

6aika Energiaviisaat kaupungit -hanke ja Tampereen kaupunki järjesti avoimen innovaatiotyöpajan, jonka tavoitteena oli tuottaa konkreettisia ideoita Tampereen Hiedanrannan nollaenergia-alueen rakentamiselle. Ideascoutin fasilitoimassa työpajassa tunnistettiin energiatehokkuuden toteuttamiseen liittyviä suurimpia mahdollisuuksia sekä luotiin palveluiden ja energiatehokkaan rakentamisen skenaarioita. Samalla pohjustettiin hankkeen seuraavia askeleita ja toimijoiden sitoutumista.

Suunnittelun teemoja olivat mm:

  1. Energiatehokas asuminen
  2. Asukkaiden energiatietoisuuden lisääminen
  3. Helppo liikkuminen ja liikenne
  4. Kierto- ja jakamistalous
  5. Tehokas energian tuottaminen
  6. Tehokas energian käyttö
  7. Energiatehokkuus omistajan ja rakentajan näkökulmasta

Ideoinnin tuloksena saatuja konsepteja viedään niin käytännön kokeiluihin ja pilotteihin kuin myös kaupallisten ratkaisujen jatkokehittämisen projekteihin.

Työpajan anti on koottu oheiseen raporttiin.

Lue lisää Energiaviisaista kaupungeista.

"Monet energiatehokkaat ratkaisut ovat jo olemassa – näitä pitää vain ottaa käyttöön ja soveltaa."

Työpajan osallistuja

"Asukkaille voidaan rakentaa energiaomatunto jakamalla tietoa ja motivoimalla."

Työpajan osallistuja

"Energiatehokkuus – energian tuottaminen ja käyttö – pitää olla kehittämisen fokuksessa niin rakennusaikana kuin rakennusten käytön aikana. Kaupungilla ja viranomaisilla on merkittävä rooli ohjauksessa ei vain sääntöjen kautta vaan myös palkitsemisen keinoin. Tuuppausta tarvitaan niin rakennuttajien, taloyhtiöiden, huoltoyhtiöiden kuin myös asukkaiden toiminnan ohjaamiseksi."

Oivalluksia työpajassa

"Hiedanrannan asukkaille voidaan tuottaa ajankohtaista ja helposti omaksuttavaa tietoa energiatehokkaasta asumisesta, mutta ennen kaikkea heidän arjen valintojaan voidaan ohjata energiatehokkaaseen toimintaan vaikuttamalla arvoihin ja tunteisiin sekä palkitsemalla oikeaa käyttäytymistä pelillisyyden keinoin."

Oivalluksia työpajassa