Ideascout Co-creation

Ideascout Co-creation työskentelyissä jokainen osallistuja on aktiivinen kehittäjä. Kunkin työskentelyn lähtökohtana on suurin mahdollisuus, jonka pohjalta kuljetaan polku: ideointi, skenaariot, konseptit ja suunnitelma. Hackathoneista palvelumuotoilun työpajoihin – työskentelyiden tarkka menetelmä valitaan ja optimoidaan osallistujien ja tavoitteen mukaisesti.

 

Ideascout co-creation yhdistää osallistujien monialaista kokemusta ja osaamista tehokkaalla tavalla. Tiimeistä löytyy huippuammattilaisia moneen sekä suunnitelmia rikastuttavia erilaisia näkemyksiä. Yhteiskehittäminen aktivoi luovuutta ja mahdollistaa ratkaisujen löytymisen vaikeisiinkin haasteisiin uusien tulokulmien avulla.

Miksi co-creation on parempi kuin mikään muu menetelmä uuden ennakoinnissa ja tulevaisuuden suunnittelussa?

  1. Osa ihmisistä pystyy ajattelemaan ja yhdistelemään asioita paremmin kuin muut. Tutkimusten mukaan näitä on n. 1% väestöstä.
  2. Kun tällaisia henkilöitä tuodaan yhteen, he pystyvät tuottamaan tuloksia, jotka päihittävät esimerkiksi pörssianalyytikot tietokoneineen.
  3. Kokoamalla supertiimin ja luomalla hyvän ajatteluympäristön, pystymme tuottamaan tuloksia, joihin kukaan muu ei pysty. Tästä syntyy Ideascout lead user co-creation.

Co-creation – nopeaa ja tehokasta suunnittelua

Yhteiskehittäminen edesauttaa toimijoiden tai sidosryhmien tarpeiden, näkökulmien sekä synergioiden tunnistamista. Yhteiskehittämällä saavutetaan usein myös parempi sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen. Siten erilaisten kehittämishankkeiden läpimeno nopeutuu, hukka-aika vähenee ja lopputulos vastaa paremmin asiakkaan odottamaa.

Co-creation menetelmämme

Ideascout co-creation projektit alkavat alkutilanteen selkeyttämisellä ja ratkaistavan ongelman kiteytyksellä. Tältä pohjalta suunnittelemme projektissa käytettävät työmenetelmät, työkalut sekä osallistettavat tahot.

Ideascout Tähtitiimin avulla osallistujajoukkoa voidaan edelleen monipuolistaa sisällyttäen tiimiin asiakkaitasi, sidosryhmiäsi tai eri toimialojen edelläkävijöitä.

Itse työpajat etenevät scout-fasilitaattoriemme ohjauksessa ideoinnista ratkaisujen jalostamiseen ja siitä edelleen kehitystoimenpiteiden suunnitteluun ja priorisointiin.

Jokaisen co-creation projektin tulokset dokumentoidaan osallistujille jaettavaan käsikirjaan tai raporttiin.

"Hieno kuunnella co-creation keskustelua – kuinka paljon ihmiset ovat viisaampia yhdessä kuin yksin!"

Liisa Välikangas, Professori, Aalto yliopisto

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

Tampereen korkeakouluyhteisö kehittää jatkuvaa oppimista

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Hiedanrannan nollaenergia-alueen innovointi

HT Laser rakentaa kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

Porista sisäilma-asioiden edelläkävijä

Dewaco lisää imua markkinalle

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista