Ideascout ForTellus

Ideascoutin ForTellus kasvattaa liiketoimintaasi törmäyttämällä asiakkaasi, arvoverkostosi ja eri alojen edelläkävijöitä.

 

Paras asiakaskokemus ei synny kenenkään työpöydällä vaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Siten Ideascoutin ForTellus tuo asiakkaasi liiketoimintasi kehittämisen keskiöön ja koko arvoverkostosi yhteisen teeman ympärille.

ForTellus törmäyttää arvoketjuja, monialaisia edelläkävijöitä, innovaattoreita sekä tuo asiakkaasi ja käyttäjäsi yhteen. Moniammatilliset tiimit tuovat yhteiskehittämiseen uusia näkökulmia ja ravistelevat kaavamaisia ratkaisuja  – menetelmä inspiroi luomaan jotain ennen näkemätöntä.

Yhteiskehittäminen ForTelluksen edelläkävijöiden kanssa on myös erinomainen keino luoda uusia kumppanuuksia ja verkostoitua muiden toimialojen huippujen kanssa. Tutustu yhteiskehittämisen Co-creation menetelmäämme.

Suurimmat oivallukset saavat usein innoituksensa oman liiketoiminnan ulkopuolelta. Siksi tuomme käyttöösi rohkeita muutoksen tekijöitä ja tulevaisuuden näkijöitä:

  • Elämysten tuottajat
  • Tulevaisuuden tutkijat ja visionäärit
  • Digitaalisuuden asiantuntijat
  • Uusien ansaintamallien innovaattorit
  • Oppimisen ja opettamisen ammattilaiset
  • Muiden toimialojen uranuurtajat ja edelläkävijät
  • Organisaatioiden ja käyttäytymisen tuntijat….

"Analogisten markkinoiden vaikutus on sitä suurempi mitä kohdetoimialaa kaukaisemmalta vastaavalta toimialalta hankkeeseen osallistuvat kärkikäyttäjät tulevat ja mitä lähemmältä vastaavalta toimialalta teknologiamielessä."

Prof. Eric Von Hippel,  Technological Innovation, MIT Sloan School of Management

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

HT Laser rakentaa kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa