Co.Design.Execute.

Tarinoita kaupunkien kehittämisestä

Ideascout kehittää ja uudistaa suomalaisia kaupunkeja yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden, edelläkävijöiden, rakentajien ja kaupunkilaisten kanssa. Yhteisen suunnittelun perustaksi luodaan aina yhteinen jaettu visio, joka ohjaa työskentelyä.

Tulokset yllättävät aina. Konkreettisten suunnittelutavoitteiden lisäksi syntyy synergiaa, uusia toimintatapoja, yhteistyötä ja käytännön innovaatioita.

Ideascoutin webinaarissa 12.4.2019 kerromme tuoreita kokemuksia kaupunkikehityksen projekteistamme:

  1. Charrette  kaupungin kehityksessä. Karin kulttuurikampuksen kehitys on Rauman historian suurin kaupunkikuvaa muuttava rakennushanke. Se tarjoaa uuden toimintaympäristön kymmenille organisaatioille. Yhteiseen Charrette -muotoiseen kehitystyöhön osallistui 300 raumalaista.
  2. Kaupunki jatkuvan oppimisen alustana. Tampereen korkeakouluyhteisö tarttui ajankohtaiseen haasteeseen: Mitä tarkoittaa jatkuva oppiminen Tampereella ja miten se toteutetaan? Kehitystä pohjustavaan visiotyöskentelyyn osallistui  80 kehittäjää ja vastuunkantajaa.
  3. Älytalojen kehityksen markkinavuoropuhelu. Kaupunkien talot ovat tulevaisuudessa älytaloja. Mutta mitä tarkoittaa talon älykkyys ja kuinka se voidaan toteuttaa esimerkiksi palkitsevana asumisena? Hervantaan rakennettavan älytalon visiota ja uusia yhteistyön muotoja kehitettiin yhdessä rakentajien ja yritysten kanssa.
  4. Kaupungin sisäilmaosaamisen kehittäminen. Sisäilmaongelmat piinaavaat kaikkia kaupunkeja. Porissa jalkautettiin tehokkaat toimintamallit ongelmien käsittelemiseksi ja ennakoimiseksi.
  5. Kaupunkiliikkumisen uudet mahdollisuudet. Kaupunkien kasvaminen aiheuttaa paineita kaupunkiliikkumisen kehittämiselle ja innovaatioille. Scouter on uudenlainen ratkaisu kaupunkiliikkumiseen ja logistiikkaan.