Ideascout Placemaking

Ideascout Placemaking kehittää elinvoimaa luomalla suunnitelmallisesti paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat ja yhteisön toiminta muuttuu vireäksi.

 

Ideascout Placemaking pohjautuu kaupunki- ja aluekehittämisen filosofiaan, jossa painotetaan alueen toimijoiden aktivoimista oman ympäristönsä hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Suunnittelun tavoitteena on tukea alueen yhteisön kehittymistä, tuottaa kollektiivisia hyvinvoinnin kokemuksia sekä löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja alueiden ja tilojen hyödyntämiselle.

Ideascout Placemaking tarjoaa tehokkaan menetelmän sekä julkisten että kaupallisten toimintaympäristöjen kehittämiselle.

10 askelta hyvien paikkojen luomiseksi:

Suunnittelun ytimessä on rakentaa paikkoja ja ympäristöjä, joissa on hyvä olla, asua ja työskennellä. Näille on olennaista:

Sosiaalisuus. Paikka mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset eri käyttäjäryhmien välillä ja kannustaa sosiaalisuuteen. Paikka rakentaa käyttäjille omistajuutta ja luo kuuluvuutta, se ”tunnetaan omaksi ja siitä ollaan ylpeitä”.

Toiminta. Paikka on mahdollistaja. Se luo alustan toiminnalle ja houkuttelee aktiviteetteihin huomioiden eri käyttäjäryhmät, vuorokauden ajat, viikonpäivät sekä vuodenajat.

Tunnelma ja imago. Paikan luoma ensivaikutelma on kutsuva ja se on tunnelmaltaan mukava, siisti ja turvallinen. Paikka on käyttäjien muokattavissa ja voi tarjota esimerkiksi historiallisia tai luontoelämyksiä.

Saavutettavuus. Paikka on hyvin löydettävissä. Paikkaan tulevat ja sieltä lähtevät yhteydet tarjoavat esteettömät virrat ihmisille, tavaroille ja informaatiolle. Paikka tarjoaa erilaisia liikkumisen vaihtoehtoja.

 

"Mahdollisia kehityskohteita:
- koulut ja kampukset,
- kirjastot,
- virastotalot,
- julkiset tilat,
- torit ja puistot,
- urheiluareenat,
- matkailukohteet,
- ostoskeskukset,
- sairaalat,
- päiväkodit,
- vanhainkodit,
- toimitilat,
- yrityskampukset,
- toimistohotellit,
- kurssi- ja konferenssikeskukset,
- messuareenat,
- lentokentät."

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Rauman Karin kulttuurikampus aktivoi ja innostaa

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi