Ideascout Placemaking

Kehitämme elinvoimaa luomalla suunnitelmallisesti paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat ja yhteisön toiminta muuttuu vireäksi

Ideascout Placemaking pohjautuu kaupunki- ja aluekehittämisen filosofiaan, jossa painotetaan alueen toimijoiden aktivoimista oman ympäristönsä hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Suunnittelun tavoitteena on tukea alueen yhteisön kehittymistä, tuottaa kollektiivisia hyvinvoinnin kokemuksia sekä löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja alueiden ja tilojen hyödyntämiselle.

Ideascout Placemaking tarjoaa tehokkaan menetelmän sekä julkisten että kaupallisten toimintaympäristöjen kehittämiselle.

10 askelta hyvien paikkojen luomiseksi

Suunnittelun ytimessä on rakentaa paikkoja ja ympäristöjä, joissa on hyvä olla, asua ja työskennellä

Sosiaalisuus: Paikka mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset eri ryhmien välillä ja kannustaa sosiaalisuuteen. Se vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luo puitteet rakentaa omistajuutta. Se tunnetaan omaksi ja siitä ollaan ylpeitä.

Toiminta: Paikka on mahdollistaja. Se luo alustan toiminnalle ja houkuttelee aktiviteetteihin huomioimalla eri käyttäjäryhmät, vuorokauden ajat, viikonpäivät sekä vuodenajat.

Tunnelma ja imago: Ensivaikutelma on kutsuva. Ympäristö on tunnelmaltaan mukava, siisti ja turvallinen. Alue on käyttäjien muokattavissa ja voi tarjota esimerkiksi historiallisia kokemuksia tai luontoelämyksiä.

Saavutettavuus: Paikka on hyvin löydettävissä ja tarjoaa erilaisia liikkumisen vaihtoehtoja. Kohteeseen tulevat ja sieltä lähtevät yhteydet tarjoavat esteettömät virrat ihmisille, tavaroille ja informaatiolle.

"Mahdollisia kehityskohteita:
- koulut ja kampukset
- kirjastot
- virastotalot
- julkiset tilat
- torit ja puistot
- urheiluareenat
- matkailukohteet
- ostoskeskukset
- sairaalat
- päiväkodit
- vanhainkodit
- toimitilat
- yrityskampukset
- toimistohotellit
- kurssi- ja konferenssikeskukset
- messuareenat
- lentokentät"

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Rauman Karin kulttuurikampus aktivoi ja innostaa

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi