Ideascout Teknologia-akatemia

Kuinka aktivoidaan ja koulutetaan yrityksiä maakunnan laajuisesti uuden teknologian hyödyntämiseen? Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää konkreettista osaamista, ekosysteemin mahdollistajia sekä ihmisten välisiä luotettavia verkostoja. 3D-tulostuksen Akatemia on alueellinen kehityshanke, joka luo yrityksille vahvat edellytykset uuden teknologian jalkauttamiselle. Toimintamuotoja ovat mm. yritysvalmennukset, säännöllinen yhteisötoiminta,  räätälöidyt ekskursiot ja toimijoita kokoavat seminaarit.

Esimerkki: Pirkanmaalla vuonna 2015 toteutettu vuoden mittainen 3D-tulostuksen Akatemia  oli Ideascoutin, Pirkanmaan liiton ja Tredean yhteinen kehityshanke, jonka kuluessa toteutettiin systemaattisesti monimuotoisia kehitysprojekteja. Tavoitteena oli luoda 3D-tulostusta hyödyntävää liike- ja kehitystoimintaa Pirkanmaalle. Tuloksena syntyi uusia alan yrityksiä, korkeakoulujen kehitystoimintaa sekä merkittäviä investointeja. Akatemiaan osallistui kaikkiaan yli 600 henkeä, joista n. 75% yrityksistä. Pirkanmaa nousi 3D-tulostuksen Akatemian myötä alan alueelliseksi veturiksi Suomessa.