IDEASCOUT

Ideascout Oy on vuonna 2011 perustettu pirkanmaalainen innovaatioyritys, joka toteuttaa tavoitteellisia osallistavia ja oivalluttavia tilaisuuksia, tapahtumia, prosesseja, projekteja sekä tulevaisuuden teknologioihin liittyviä koulutuksia.

Ideascoutin osallistavalla ja oivalluttavalla toimintamallilla kutsumme yhteen oikeat ihmiset ja löydämme yhdessä maailman suurimmat mahdollisuudet. Etsimme toiminnassamme maailman suurimpia mahdollisuuksia ja muutamme ne yhdessä asiakkaan kanssa mm. visioiksi, strategioiksi, tuote- ja palvelukonsepteiksi, sekä toteutussuunnitelmiksi.

Ideascoutin resurssitehokas ja usein muuttuvista käyttäjätarpeista lähtevä osallistava suunnittelu on ensisijainen liiketoiminnan kasvattamiseen, alue- ja tilasuunnitteluun tai palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen eri toimialoilla.