Imatran Kulttuuritalo Virran uudet konseptit

Imatran Kulttuuritalo Virrassa haluttiin sekä tehostaa toimintaa että lisätä palveluiden käyttöastetta. Keinoja haettiin toimijoiden yhteiskehittämisellä.

Tehokkuutta tavoiteltiin erityisesti toiminnan siiloja poistamalla, lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä, toimijoiden yhteistyötä sekä kehittämällä talon toimintakulttuuria. Tuloksena toimintojen kokonaisuuksia sijoiteltiin uudelleen ja tiivistettiin.

Käyttöasteen nostoon haettiin uusia käyttäjäryhmiä, suunniteltiin palveluita sekä kehitettiin liiketoimintoja. Erityisenä suunnittelukohteena oli kirjaston toiminnan laajentaminen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella palvelevaksi omatoimikirjastoksi.

Kehittämisen tuloksena saatiin:

  1. Kulttuuritalo Virran visio ja kehittämisen trendit
  2. Toiminnan synergiat
  3. Toimintojen uudelleen sijoittelu
  4. Palvelukonseptit ja asiakkaiden tarpeet
  5. Omatoimikirjaston kehittämisen askeleet ja haasteet

"Niin nuoriso kuin ikääntyneetkin ovat asiakasryhminä hyvin laaja kirjo erilaisia tarpeita ja toiveita omaavia erillisryhmiä, siten tarpeiden kartoitus olisi syytä tehdä yhteistyössä mm. paikallisten järjestötoimijoiden kanssa."

Työpajan osallistuja

"Kulttuuripalvelut kannustavat ikäihmisiä aktiiviseen toimintaan ja lisää hyvinvointia."

Työpajan osallistuja

"Omatoimipalvelu voi vapauttaa kirjaston henkilökuntaa rutiineista asiakaspalveluun sekä mahdollistaa uuden tyyppisten palveluiden tarjoamisen osana kirjaston kehittyvää palveluportfoliota."