Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi

Jyväskylän yliopiston suojeltu Musica -rakennuksen opiskelijaruokala jäi pois käytöstä ja se haluttiin muuttaa ”opiskelijoiden olohuoneeksi”. Ruokala muutettiin Ideascout Charrette-studioksi ja tilan yhteissuunnitteluun kutsuttiin mukaan opiskelijoita, henkilökuntaa, tutkijoita, rakennusalan ammattilaisia, museovirasto sekä muita kiinnostuneita. Työssä oli mukana kaikkiaan yli 100 ihmistä.

Musican Charrette tuotti yllätyksiä usealla rintamalla.
1. Museoviraston suojelemaan rakennukseen ei saa lähtökohtaisesti tehdä muutoksia. Työskentelyssä oli kuitenkin mukana museoviraston edustaja, joka innostuessaan ja ymmärtäessään tilan käyttäjien tarpeet, sai sovittua suunnitelmat tarvittaville muutostöille jo Charretten aikana.

2. Suunnittelutyön lähtötavoitteena oli luoda opiskelijoille kampusolohuone. Tuloksena syntyi olohuoneen lisäksi Jyväskylän suosituin jamipaikka, ulkoseinistä soiva talo sekä musiikintutkimuksen showroom.

3. Muutostöihin oli varattu kohtuullisen pieni budjetti. Rakennussuunnittelijan arvioima hinta pelkälle ilmanvaihtoremontille ylitti budjetin. Charrettessa mukana ollut rakennuskonsultti ymmärsi tilan käyttötavan ja -tarpeet ja tämän perusteella pystyi pienentämään ilmanvaihtoremonttiin tarvittavan budjetin kymmenesosaan alkuperäisestä.