"Tähteistä Tähtiä" bio- ja kiertotalouden Matchmaking –tapahtumassa

Suomen Itämeri-instituutin – yhdessä Pirkanmaan liiton, VTTn ja Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa – järjestämä Bio- ja kiertotalouden Matchmaking –tapahtuma keräsi yli 100 osallistujaa Tampereen teknillisen korkeakoulun kampusareenalle huhtikuussa 2017.

Tapahtumassa ratkottiin alan haasteita teemakohtaisissa pienryhmissä, etsittiin yritysten, tutkijoiden ja julkisten toimijoiden yhteisiä intressejä ja edistettiin bio- ja kiertotalouden toimijoiden konkreettista yhteistyötä. Osallistujina oli kiertotalouden tutkijoita ja tuotekehittäjiä niin yrityksistä kuin myös julkisista tutkimus- ja koulutuslaitoksista.

Kunkin pienryhmän tavoitteena oli luoda sekä uusia yhteistyöverkostoja että avauksia yhteisille kehityshankkeille. Työstetyt teemat olivat:

  • Tekstiilikierrätyksen uudet liiketoimintamahdollisuudet
  • Remanufacturing ja kiertotalouden liiketoimintamallit
  • Kierrätyslannoitteiden hyödyntämisen ja logistisen ketjun kehittäminen
  • Puurakentamisen hyödyt ja uudet innovaatiot
  • Biomassojen jalostusarvon nostaminen
  • Digitalisaatio vauhdittamassa kiertotaloutta

Ideascout toimi tilaisuudessa fasilitaattorina.