HT Laser rakentaa kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

HT Laser, Metalliteollisuuden alihankkija ja vahva suomalainen konepajayritys halusi tutkia ja arvioida uusia kehitysmahdollisuuksia, kehittää asiakassuhteitaan ja kumppanuuksiaan sekä vahvistaa brändiään.

HT Laser hyödynsi Ideascoutin ForTellus Tähtitiimiä ja yhteissuunnittelua kehittääkseen liiketoiminnan arvoketjua ja toimintamalleja yhdessä asiakkaiden, edelläkävijöiden ja henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli luoda uutta kasvua yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa.

Tähtitiimin kanssa tunnistettiin konkreettisia tapoja kehittää HT Laserin kumppanuuksia, tehostaa tilaaja-toimittajaketjuja sekä organisoida liiketoiminnan osallistavaa innovaatiokehitystä sekä sisäisesti että valittujen kumppaneiden kanssa. Erityisesti etsittiin ratkaisuja digitaalisuuden ja tietojohtamisen hyväksikäyttöön metalli- ja konepaja-alalla. Työskentelyn yhteydessä pohdittiin myös, miten toimialan houkuttelevuutta ja osaamista voidaan kehittää ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tähtitiimin työn tuloksista valittiin ideat yhteiseen jatkokehitykseen ja käytännön kokeiluihin.

"Tiedonkulku, yhteistyö ja avoimuus ovat sekä kipupiste että mahdollisuus. Yhteistoiminnan kehittäminen osa-alueittain laajentaa kontaktipintaa! Yhdessä saamme aikaan parempaa tuotesuunnittelua."

Asiakas ja kumppani

"Usein ajatellaan, että oman talon sisällä osataan kaikki. Pitää kuitenkin aktiivisesti rakentaa verkostoja."

Tähtitiimin edelläkävijä

"Kaikki hakevat samankaltaista arvoketjulaajennusta kyynärpäätekniikalla. Voittaja osaa rakentaa kokonaiskuvaa ja yhteispeliä. "

Työpajan osallistuja