Palvelut

Palvelut

LOIKKA

Intensiivinen innovaatiotyöskentely uuden asian oppimiseksi, oivaltamiseksi ja toiminnnan suunnittelemiseksi yhdessä tiimin, arvoketjun tai verkoston kanssa.

Lue lisää

Ideascout Digital

Tehokkaat, innostavat ja tuottavat ratkaisut verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön ja projekteihin.

Arvoketjun ja liiketoiminnan kehittäminen

Toimimme kumppaninasi asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja arvoketjun kehittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Lue lisää

Kaupunki- ja kampuskehitys

Valjasta kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittämään elinvoimaisia ja ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Lue lisää

Online Fasilitointi

Fasilitoimme erilaisia muutos- ja kehityshankkeita, aktivoimme luovuutta sekä autamme henkilöstöäsi sitoutumaan muutokseen. Fasilitoinnit ekä verkossa että työpajoissa.

Lue lisää

Yrityksen kehittämispalvelut

Ideascout on ELYN virallinen kehittämispalveluiden tarjoaja.

Lue lisää