Palvelut

Palvelut

Innovation Talk

Ideascout Innovation talk virittää tiimisi ongelmanratkaisuun ja innovaatiotyön kehittämiseen.

Lue lisää

Ideascout Digital

Tehokkaat, innostavat ja tuottavat ratkaisut verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön ja projekteihin.

Arvoketjun ja liiketoiminnan kehittäminen

Toimimme kumppaninasi asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja arvoketjun kehittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Lue lisää

Palvelumuotoilu ja innovaatiot

Autamme sinua luomaan uutta arvoa asiakkaalle sekä löytämään ja valjastamaan uusia innovaatioita liiketoimintasi uudistamiseksi.

Lue lisää

Kaupunki- ja kampuskehitys

Valjasta kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittämään elinvoimaisia ja ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Lue lisää

Käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu

Yhteistyössä luomme sinulle viihtyisät, työyhteisön vuorovaikutusta tukevat sekä työn arkea ja prosesseja sujuvoittavat tilat.

Lue lisää

Koulutuspalvelut

Tarjoamme koulutuskokonaisuuksia niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin myös tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen.

Lue lisää

Online Fasilitointi

Fasilitoimme erilaisia muutos- ja kehityshankkeita, aktivoimme luovuutta sekä autamme henkilöstöäsi sitoutumaan muutokseen. Fasilitoinnit ekä verkossa että työpajoissa.

Lue lisää