Palvelut

Palvelut

Rahalabra - Uusi palvelu!

Rahalabrassa saat tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja laadimme konkreettisen rahoitussuunnitelman toiminnallesi.

Lue lisää

Liiketoiminnan kehittäminen arvoketjuja osallistamalla

Löydä suurimmat liiketoimintamahdollisuudet kanssamme. Törmäytämme eri toimialojen asiantuntijoita ja arvoketjunne avainosaajia sekä tuomme eri alojen edelläkävijät käyttöönne.

Lue lisää

Palvelumuotoilu ja innovaatiot

Kehitä kilpailukykyä ja tuota uutta arvoa asiakkaallenne.

Autamme löytämään ja valjastamaan uusia tuote- tai palveluinnovaatioita liiketoimintanne uudistamiseksi.

Lue lisää

LOIKKA

Intensiivinen innovaatiotyöskentely uuden asian oppimiseksi, oivaltamiseksi ja toiminnnan suunnittelemiseksi yhdessä tiimin, arvoketjun tai verkoston kanssa.

Lue lisää

Kaupunki- ja kampuskehitys

Valjasta kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittämään elinvoimaisia ja ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Lue lisää

Fasilitointi ja Co-creation

Innostamme tiiminne yhteiselle muutosmatkalle ja autamme hitsaamaan toiminnot yhä paremmin yhteen.

Lue lisää