Palvelut

Palvelut

Energiamuotoilu

Energiamuotoilu yhdistää energia-alan arvoketjun kitkattomaksi kokonaisuudeksi, avaa padot toimijoiden väliltä ja minimoi hävikit.

Lue lisää

Innovation Talk

Ideascout Innovation talk virittää tiimisi ongelmanratkaisuun ja innovaatiotyön kehittämiseen.

Lue lisää

Ideascout Digital

Tehokkaat, innostavat ja tuottavat ratkaisut verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön ja projekteihin.

Arvoketjun ja liiketoiminnan kehittäminen

Toimimme kumppaninasi asiakaskeskeisen liiketoiminnan ja arvoketjun kehittämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Lue lisää

Kaupunki- ja kampuskehitys

Valjasta kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittämään elinvoimaisia ja ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä ja palvelukokonaisuuksia.

Lue lisää

Online Fasilitointi

Fasilitoimme erilaisia muutos- ja kehityshankkeita, aktivoimme luovuutta sekä autamme henkilöstöäsi sitoutumaan muutokseen. Fasilitoinnit ekä verkossa että työpajoissa.

Lue lisää