Alue- ja kaupunkikehittäminen

Tarjoamme yhteiskehittämisen innovaatioalustan, jolla kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittävät ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä, aluekeskuksia, kampuksia sekä näihin liittyviä palvelukokonaisuuksia ja järjestelmiä.

Ihmiskeskeisen kaupunkikehityksen tavoitteena on luoda elinvoimaisia kaupunkiympäristöjä, jotka toimivat yhteisöllisen, innostuneen ja kokeilevan toimintakulttuuriin alustana.

Tarjoamme kehittämiselle prosessin ja menetelmät, joilla suurikin joukko alueen toimijoita saadaan osallistettua yhteiseen suunnitteluun ja tavoitteeseen.

”Yhdessä kuljettu matka on vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä!”

Osallistava kehittäminen tiivistää alueen avaintoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista, inspiroi sekä sitouttaa yhteiseen visioon ja sitä toteuttavaan kehittämiseen.

Parempia tuloksia osallistavalla kehittämisellä

   • Asukkailla ja alueen toimijoilla on aito intressi kehittämiseen ja osallistamalla saavutetaan parempi sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen
   • Kuulluksi tuleminen ja osallisuus vähentävät muutosvastarintaa
   • Osallistaminen kasvattaa yhteisöllisyyttä ja omistajuutta: alueelle rakentuu yhteishenki, identiteetti ja brändi
   • Isosta tiimistä löytyy huippuammattilaisia moneen sekä suunnitelmia rikastuttavia monialaisia näkemyksiä
   • Yhteiskehittämällä tunnistetaan alueen toimijat, heidän tarpeensa sekä eri toimijoiden väliset synergiat
   • Kehittämishankkeen läpimeno nopeutuu kasvaneesta sitoutumisesta ja vähentyneestä hukka-ajasta johtuen

Asukkaiden ja käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on jokaisen rakennusprojektin onnistumisen edellytys. Kaupunki- ja kampuskehityshankkeissa laajojen ja monialaisten käyttäjäryhmien tavoittaminen ja mukaanotto voi kuitenkin olla haastavaa.

Ideascoutin yhteiskehittämisen alustat tarjoavat tähän tarpeeseen tehokkaita työkaluja ja prosesseja:

   • Käyttäjätiedon kerääminen ja priorisointi
   • Palvelumuotoilu
   • Isojen käyttäjäryhmien osallistaminen
   • Big Room -työskentely
   • Nopeat kokeilut
   • Haastattelututkimukset
   • Viestintä

Esimerkkinä tehokas kampuskehitys

Nykyajan kampuksista luodaan laaja-alaisia koulutus- ja osaamiskeskittymiä, joissa opiskelijat, oppilaitokset ja yritykset yhdessä rakentavat huippuosaamista, kumppanuuksia ja uutta liiketoimintaa. Kampusten kehittämiseen tarvitaan siten useiden toimijoiden näkökulmia ja tarpeiden ymmärrystä. Avuksi tulee Ideascout Charrette, joka auttaa keskittämään huomion tilojen sijaan itse kampuksen käyttäjiin, toimijoiden synergioihin sekä kampuksella tapahtuviin toimintaprosesseihin. Charretten tuloksena saadaan esimerkiksi:

   • Kampuksen visio, brändi ja identiteetti
   • Kampuksen kehittämisen ja yhteistoiminnan strategia, synergiat
   • Käyttäjien tarpeiden ymmärrys muunnettuna rakennussuunnittelua ohjaavaksi tiedoksi
   • Kampuksen palvelualusta: julkiset ja kaupalliset palvelukonseptit
   • Kehittämisen ekosysteemi: kansainvälinen kumppanuusverkosto ja innovaatioalustat
   • Viihtyisät, työ- ja opiskelijayhteisön vuorovaikutusta tukevat sekä työn arkea, liiketoimintaa ja prosesseja sujuvoittavat ympäristöt
   • Rakennettujen neliöiden tehokas käyttö

"Ideascoutin tapa osallistaa käyttäjiä on erinomainen tapa kehittää käyttäjille lisäarvoa tuottavia uusia suunnitteluratkaisuja tehokkaasti.

Prosessin kautta suunnittelijat saavat tietoa käyttäjien tulevaisuuden tarpeista, joita ei välttämättä osata edes kysyä. Tämä auttaa rajallisten resurssien suuntaamisessa, toimenpiteiden priorisoinnissa ja sitä kautta parantaa suunnittelun laatua ja tehokkuutta."

Olli Niemi, Dosentti
Tutkimus ja kehitys
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Rauman Karin kulttuurikampus aktivoi ja innostaa

Älykäs ja energiaviisas rakennus tukee asukastaan

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Hiedanrannan nollaenergia-alueen innovointi

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa

6AIKA Innovaatioalustojen kehittäjänä

”Kaupunkikehityksen tienviittana toimii ymmärrys siitä, miten innovaatio-ympäristömme vertautuvat kansainvälisiin kirittäjiin. Ideascoutin tuottama analyysi auttoi ymmärtämään kaupunkien innovaatio-ekosysteemien nykytilaa sekä tarvittavia kehityssuuntia.”

Taina Ketola, Pirkanmaanliitto