Ihmiskeskeinen kaupunkikehitys

Ideascout Future Ready –innovaatioalustalla kaupunkilaiset, viranomaiset, yritykset ja oppilaitokset yhdessä kehittävät ihmislähtöisiä kaupunkiympäristöjä, palvelukokonaisuuksia sekä näihin liittyviä järjestelmiä.

Ihmiskeskeisen kaupunkikehityksen tavoitteena on luoda elinvoimaisia kaupunkiympäristöjä, jotka toimivat yhteisöllisen, innostuneen ja kokeilevan toimintakulttuuriin alustana. Osallistava kehittäminen tiivistää alueen avaintoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista, inspiroi sekä sitouttaa yhteiseen visioon ja sitä toteuttavaan kehittämiseen. Tuloksena on ympäristö, joissa sekä ihmisten että yritysten on hyvä elää ja kasvaa.

Yhteiskehittämällä saadaan nopeita tuloksia, joihin kaikki voivat sitoutua:

  • Alueellinen visio ja brändi
  • Julkiset ja kaupalliset palvelukonseptit
  • Palveluliiketoiminta
  • Kehityksen innovaatioalustat ja verkostot
  • Toimijoiden sitouttaminen alueen kehittämiseen yhdessä.

Toteutuksia:

  • Tampereen Tesoman kaupunginosa
  • Turun kaupunki, Kupittaan Technology and Science Park
  • S2S Reactor, Riika, Latvia

"Ideascoutin tapa osallistaa käyttäjiä on erinomainen tapa kehittää käyttäjille lisäarvoa tuottavia uusia suunnitteluratkaisuja tehokkaasti.

Prosessin kautta suunnittelijat saavat tietoa käyttäjien tulevaisuuden tarpeista, joita ei välttämättä osata edes kysyä. Tämä auttaa rajallisten resurssien suuntaamisessa, toimenpiteiden priorisoinnissa ja sitä kautta parantaa suunnittelun laatua ja tehokkuutta."

Olli Niemi, Dosentti
Tutkimus ja kehitys
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa

What a wonderful three days of collaboration at the S2S Reactor! Best of all I have lots of new friends!

Patsy Kahoe, Associate & Project Leader at Rainforest Strategies

S2S Reactor - Kaupunkikehityksen uudet työkalut