Innovaatiolabra

Innovation as a Service (IaaS)

Jatkuva innovaatioyhteistyö tuo merkittävää hyötyä liiketoimintanne eri osa-alueille ja parantaa kilpailuetuanne. Autamme vahvistamaan markkina-asemaanne, ennakoimaan tulevaa sekä reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Miksi valita jatkuva yhteistyö ja kumppanuus?

   • Kumppanina tuomme ulkopuolista näkökulmaa ja asiantuntemusta, autamme tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja ennakoimaan muutostarpeita
   • Jatkuva yhteistyö edistää rohkeiden ja mullistavien ideoiden syntymistä, vahvistaa riskinottokykyä ja mahdollistaa uudet kokeilut
   • Yhdessä voimme reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin, teknologian kehittymiseen sekä uudenlaisiin asiakas- tai käyttäjätarpeisiin
   • Jatkuvan kehittämisen avulla yrityksenne pysyy kilpailukykyisenä ja asiakkaanne sitoutuneina

Ideasta valmiiseen toimintasuunnitelmaan

Suunnittelutyössä yhdistämme luovuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä liiketoimintastrategiaa. Törmäytämme uudenlaisia arvoketjuja ja tunnistamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tuotamme yhdessä konkreettisia, kilpailukykyisiä ja toteutuskelpoisia innovaatioita. Jatkuvan yhteistyön avulla olette valmiimpia kohtaamaan tulevaisuuden mahdollisuudet menestyksekkäästi.

Tiimi suunnittelutyössä

"Tuomme käyttöönne uusimman tiedon ja trendit sekä valmiit prosessit ideointiin ja kehittämiseen. Laajempi näkökulma, uudet menetelmät ja lähestymistavat auttavat luomaan jatkuvan oppimisen kulttuurin."

Pekka Ketola
Toimitusjohtaja
Innovaatioyhtiö Ideascout