Käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu

Ideascout Charrette -menetelmällä käyttäjät ja asiantuntijat yhdessä suunnittelevat tai uudistavat tiloja ja kohteita.

Parhaimmillaan käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu on laadukasta toiminnan suunnittelua, jossa toteutuu sekä tehokkaat neliöt että parannetaan työviihtyvyyttä. Lopputuloksena on toimivat tilat, jotka tukevat työyhteisön vuorovaikutusta sekä sujuvoittavat työn arkea ja prosesseja.

Yhteiskehittämällä saadaan nopeita tuloksia, joihin kaikki voivat sitoutua. Yhdessä tekemällä saadaan kerralla valmista:

 • Käyttäjätarpeet, visio, toimintakonseptit, tilasuunnitelma, arkkitehtipiirrokset
 • Toimistotilat ja yritysympäristöt
 • Yliopistokampukset ja oppilaitokset
 • Tilainnovaatiot
 • Oppimisympäristöt

Toteutuksia:

 • Suomalainen Musiikkikampus, Jyväskylä
 • Tampereen Normaalikoulu, Tampere
 • Pirkkalan Kunnantalo, Pirkkala
 • Turun oikeustieteellisen tiedekunnan talo, Turku
 • Suomen Yliopistokiinteistöjen pääkonttori, Tampere
 • Tampeen Teknillisen Korkeakoulun kielikeskus
 • Fennian konttori, Tampere
 • Schildtin lukio, Jyväskylä
 • Harjun lukio, Jyväskylä
 • Museokeskus Vapriikin halli, Tampere

"Uuden aluekonttorimme suunnitelma oli meille tärkeä ja haastava projekti, mutta Ideascoutin osallistava ja oivalluttava työskentelytapa auttoi meitä valtavasti.
Ideascoutin ammattilaiset osaavat kysyä, kuunnella ja tiivistää kuulemansa. Tällaista osaamista on helppo suositella."

Heikki Tiihonen
Aluejohtaja
Fennia Oy

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Ainutlaatuinen suunnittelu tuottaa ainutlaatuisia oppimisympäristöjä

Oppilaslähtöiset tilat inspiroivat vuorovaikutuksellista kielten opiskelua

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

TAKK lisää buustia koulutukseen uusituilla tiloilla

Savilahden Charretten uutisia 27.3.2018