Käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu

Ideascout Places -menetelmällä käyttäjät ja asiantuntijat yhdessä suunnittelevat tai uudistavat tiloja ja kohteita.

Parhaimmillaan käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu on laadukasta toiminnan suunnittelua, jossa toteutuu sekä tehokkaat neliöt että parannetaan työviihtyvyyttä. Lopputuloksena on toimivat tilat, jotka tukevat työyhteisön vuorovaikutusta sekä sujuvoittavat työn arkea ja prosesseja.

Yhteiskehittämällä saadaan nopeita tuloksia, joihin kaikki voivat sitoutua. Yhdessä tekemällä saadaan kerralla valmista:

 • Käyttäjätarpeet, visio, toimintakonseptit, tilasuunnitelma, arkkitehtipiirrokset
 • Toimistotilat ja yritysympäristöt
 • Yliopistokampukset ja oppilaitokset
 • Julkiset tilat
 • Tilainnovaatiot
 • Oppimisympäristöt

Toteutuksia:

 • Savilahden kampus, Kuopio
 • Suomalainen Musiikkikampus, Jyväskylä
 • Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalo
 • Tampereen Normaalikoulu, Tampere
 • Pirkkalan Kunnantalo, Pirkkala
 • Turun oikeustieteellisen tiedekunnan talo, Turku
 • Suomen Yliopistokiinteistöjen pääkonttori, Tampere
 • Musica, Jyväskylä
 • Tampeen Teknillisen Korkeakoulun Kielikeskus
 • Fennian konttori, Tampere
 • Schildtin lukio, Jyväskylä
 • Harjun lukio, Jyväskylä
 • Museokeskus Vapriikin halli, Tampere

"Uuden aluekonttorimme suunnitelma oli meille tärkeä ja haastava projekti, mutta Ideascoutin osallistava ja oivalluttava työskentelytapa auttoi meitä valtavasti.
Ideascoutin ammattilaiset osaavat kysyä, kuunnella ja tiivistää kuulemansa. Tällaista osaamista on helppo suositella."

Heikki Tiihonen
Aluejohtaja
Fennia Oy

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

"Hyvä koulu syntyy pienistä asioista, ei vain oppimisympäristöistä."

Opiskelija, Schildtin lukio, Jyväskylä

Ainutlaatuinen suunnittelu tuottaa ainutlaatuisia oppimisympäristöjä

Oppilaslähtöiset tilat inspiroivat vuorovaikutuksellista kielten opiskelua

Fennia loi sujuvuutta arkeen tiloja ja toimintaa yhteiskehittämällä

"Yksinäiset oppilaitokset eivät jatkossa pärjää elleivät verkostoidu keskenään. Yhdessä luomme Suomen parhaan paikan oppia, nauttia, tehdä ja tutkia musiikkia ja tanssia."

Hannu Ikonen, Musiikkineuvos, johtaja, Suomalainen Musiikkikampus, JAMK

Jyväskylän yliopiston Musica - ruokalasta opiskelijoiden olohuoneeksi

TAKK lisää buustia koulutukseen uusituilla tiloilla

Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

"Savilahdella opiskelu ja yritykset ovat vieri vieressä samalla kampuksella - ei siten voisi olla parempaa paikkaa elinikäiselle oppimiselle. Tulevaisuutta rakentaessamme opetus- ja toimintakulttuurin muutos tulee olemaan suuri.”

Pasi Haataja, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio

"Yhteiskehittämisessä koululaiset oppivat myös uusia vuorovaikutus- ja yhteistyötapoja. Nämä ovat juuri niitä tärkeimpiä työelämätaitoja tulevaisuuden yrityksissä ja organisaatioissa."

Sini Tiainen, Ideascout, Schildtin lukion Charrette