Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut

Ideascout on ELY-keskuksen virallinen kehittämispalveluiden tarjoaja. Kehittämispalveluiden konsultti on Pekka Ketola

pekka@ideascout.fi, puh. 050 5534783 

Kehittämispalvelumme

  1. Analyysi ja kehittämissuunitelma. Palvelussa kartoitetaan yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden nykytila suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin. Kartoitettavia osa-alueita ovat esimerkiksi talous, asiakkaat, palvelut/tuotteet, tuotanto, markkinointi, jakelukanavat, johtaminen, henkilöstö, rekrytointitarpeet, omistusjärjestelyt, aineettomat oikeudet, digitaalisuus, yritystoiminnan vastuullisuus, kilpailijat ja toimintaympäristö. Palvelun lopputuloksena syntyy kehittämissuunnitelma, joka sisältää arvion yrityksen lähivuosien kehittämis- ja kansainvälistymismahdollisuuksista sekä toimenpide-ehdotukset.
  2. Kasvu, Kansainvälistyminen ja Uudistaminen. Palvelu kehittää yritysjohdon strategista liiketoimintaosaamista. Yritykselle syntyy selkeä ymmärrys yrityksen kilpailueduista, kasvustrategiasta, kansainvälistymisvalmiuksista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Yrityksen valmiudet muutoksiin varautumiseen sekä toimintansa uudistamiseen paranevat.
  3. Innovaatioiden kaupallistaminen. Konsultoinnin tavoitteena on tehostaa innovaatioiden kehittämiseen liittyvää strategista ajattelua, jolloin yritys pystyy paremmin hyödyntämään innovaatioita sekä muuttamaan ne kasvavaksi ja

    menestyväksi liiketoiminnaksi.

Tarkemmat tiedot konsultoinnin hyödyntämisestä löydät ELY:n sivulta.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana