Palvelumuotoilu ja innovaatiot

Ideascout auttaa sinua löytämään ja valjastamaan uusia tuote- tai palveluinnovaatioita liiketoimintasi uudistamiseksi.

Etsitkö kansainvälistä kasvua digitaalisilla ratkaisuilla? Haluatko laajentua palveluliiketoimintaan? Vai kaipaako tuotteesi käytettävyys kehittämistä? Ideascoutin yhteiskehittämisen menetelmät auttavat sinua uusiutumaan, kehittämään kilpailukykyä ja tuomaan uutta arvoa asiakkaalle.

Tarjontamme:

 • Tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot
 • Palvelumuotoilu
 • Megatrendit ja skenaariot
 • Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • Toteutuksen tiekartta ja toimintasuunnitelmat
 • Inspiroituminen
 • Protot ja kokeilut
 • Joukkoistaminen
 • Technology brokering

Esimerkkiprojekteja:

 • Lääketeollisuuden palvelu- ja käytettävyysinnovaatiot
 • 3D-tulostuksen teknologiat ja tuoteinnovaatiot
 • Älykkäät vesi- ja jätehuoltojärjestemät
 • Kylmäalan teollisen internetin ratkaisut
 • Tietoturvaratkaisujen kehitys
 • Rakennusteollisuuden tuoteinnovaatiot
 • Scouter-kevytajoneuvokehitys

"Liiketoimintaympäristömme on valtaisan muutoksen alla ja kaipasimme sekä jäsennystä teknologia-kehitykseemme että selkeästi priorisoituja seuraavia askeleita.

Ideascoutin kanssa löysimme suurimmat mahdollisuutemme ja määrittelimme kasvupolut toiminnalle. Ideascoutin ammattilaisilta saimme enemmän kuin mitä pyysimme."

Heikki Kamppuri
Advisor
Cysec Oy

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Dewaco lisää imua markkinalle

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

"Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3/4 osaa innovaatioista on sosiaalisia innovaatioita ja vain neljännes teknisiä."

Pekka Ketola, Ideascout, Innovaatioiden kiihdyttäjä