Palvelumuotoilu ja innovaatiot

Ideascout auttaa sinua löytämään ja valjastamaan uusia tuote- tai palveluinnovaatioita liiketoimintasi uudistamiseksi.

Etsitkö kansainvälistä kasvua digitaalisilla ratkaisuilla? Haluatko laajentua palveluliiketoimintaan? Vai kaipaako tuotteesi käytettävyys kehittämistä? Ideascoutin yhteiskehittämisen menetelmät auttavat sinua uusiutumaan, kehittämään kilpailukykyä ja tuomaan uutta arvoa asiakkaalle.

Tarjontamme:

 • Tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot
 • Palvelumuotoilu
 • Megatrendit ja skenaariot
 • Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • Toteutuksen tiekartta ja toimintasuunnitelmat
 • Inspiroituminen
 • Protot ja kokeilut
 • Joukkoistaminen
 • Technology brokering

Esimerkkiprojekteja:

 • 3D-tulostuksen teknologiat ja tuoteinnovaatiot
 • Lääketeollisuuden palvelu- ja käytettävyysinnovaatiot
 • Älykkäät vesi- ja jätehuoltojärjestemät
 • Kylmäalan teollisen internetin ratkaisut
 • Tietoturvaratkaisujen strategia ja roadmap
 • Rakennusteollisuuden tuoteinnovaatiot
 • Scouter-kevytajoneuvokehitys

"Liiketoimintaympäristömme on valtaisan muutoksen alla ja kaipasimme sekä jäsennystä teknologiakehitykseemme että selkeästi priorisoituja seuraavia askeleita.

Ideascoutin kanssa löysimme suurimmat mahdollisuutemme ja määrittelimme kasvupolut toiminnalle. Ideascoutin ammattilaisilta saimme enemmän kuin mitä pyysimme."

Heikki Kamppuri
Advisor
Cysec Oy

Econet luo uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Dewaco lisää imua markkinalle

"Usein ajatellaan, että oman talon sisällä osataan kaikki. Pitää kuitenkin aktiivisesti rakentaa verkostoja."

Metalliteollisuuden asiantuntija