Palvelumuotoilu

Innostamme tiiminne yhteiselle muutosmatkalle ja autamme hitsaamaan toiminnot yhä paremmin yhteen

Autamme löytämään ja valjastamaan uusia tuote- tai palveluinnovaatioita liiketoimintanne uudistamiseksi. Fasilitoimme erilaisia kehitys- ja muutoshankkeita. Aktivoimme luovuutta ja autamme henkilöstöänne sitoutumaan muutokseen.

   • Haluatteko luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia?
   • Etsittekö kansainvälistä kasvua digitaalisilla ratkaisuilla?
   • Haluatteko laajentua palveluliiketoimintaan?
   • Kaipaako tuotteenne käytettävyys kehittämistä?
   • Etsittekö tapoja helpottaa asiakkaidenne elämää?
   • Haluatteko sitouttaa työntekijänne ja asiakkaanne?

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää tehokkaasti yrityksenne menestyksen parantamiseen sekä esimerkiksi asiakaskokemuksen laadun optimoimiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Yhteiskehittämisen menetelmämme auttavat uusiutumaan, kehittämään kilpailukykyä ja tuomaan uutta arvoa asiakkaalle.

Tervetuloa yhteiselle kehitysmatkalle!

Mahdollisuuksia

   • Muutoshankkeet
   • Tiimien ja organisaatioiden kehittäminen
   • Luovuuden herättely ja aktivointi
   • Toiminnan yhteen hitsautuminen
   • Osaajien törmäyttäminen ja ajattelun raja-aitojen rikkominen

Tarjontamme

   • Tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot
   • Palvelumuotoilu
   • Megatrendit ja skenaariot
   • Asiakas- ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu
   • Toteutuksen tiekartta ja toimintasuunnitelmat
   • Inspiroituminen
   • Protot ja kokeilut
   • Joukkoistaminen
   • Technology brokering

Esimerkkiprojekteja

   • Lääketeollisuuden palvelu- ja käytettävyysinnovaatiot
   • 3D-tulostuksen teknologiat ja tuoteinnovaatiot
   • Älykkäät vesi- ja jätehuoltojärjestemät
   • Kylmäalan teollisen internetin ratkaisut
   • Tietoturvaratkaisujen kehitys
   • Rakennusteollisuuden tuoteinnovaatiot
   • Scouter-kevytajoneuvokehitys
   • 6Aika kaupungit
   • Kiertotalous Matchmaking, Itämeri-Instituutti
   • Porin kaupunki
   • Ähtärin Eläinpuisto
   • Edutech
   • Prima Pet
   • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
   • Tampereen teknillinen yliopisto
   • Digital experience Tampere, Itämeri-Instituutti

"Liiketoimintaympäristömme on valtaisan muutoksen alla ja kaipasimme sekä jäsennystä teknologia-kehitykseemme että selkeästi priorisoituja seuraavia askeleita.

Ideascoutin kanssa löysimme suurimmat mahdollisuutemme ja määrittelimme kasvupolut toiminnalle. Ideascoutin ammattilaisilta saimme enemmän kuin mitä pyysimme."

Heikki Kamppuri
Advisor
Cysec Oy

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Dewaco lisää imua markkinalle

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

"Kansainvälisten tutkimusten mukaan 3/4 osaa innovaatioista on sosiaalisia innovaatioita ja vain neljännes teknisiä."

Pekka Ketola, Ideascout, Innovaatioiden kiihdyttäjä