PARHAAT PÄÄLTÄ

Pekka Ketola, osakas. Toimitusjohtaja, Filosofian tohtori.

+358 50 553 4783 / pekka@ideascout.fi

Pekka on toinen ideascoutin perustajista, ja hänen osaamisalueitaan ovat käyttöliittymät, käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, tuotekehitysprosessit, uudet konseptit, uudet teknologiat ja visiot & strategiat. Pekalla on myös monipuolinen kahden vuosikymmenen kokemus kansainvälisestä tuotekehityksestä, osallistavasta suunnittelusta ja tutkimuksesta.

Petri Pitkänen, osakas. Kehitysjohtaja, Tekniikan lisensiaatti. 

+358 50 486 7487 / pete@ideascout.fi

Petrillä on laaja ja monipuolinen kokemus kansainvälisestä tuotekehityksestä, konseptoinnista, tutkimuksesta ja opetuksesta kahden kymmenen vuoden ajalta ja hän on toinen ideascoutin perustajista. Petrin osaamisalueita ovat mm. uudet teknologiat, uudet tuote- ja palvelukonseptit, käyttäjälähtöiset tuote- ja palveluinnovaatiot, visiot ja strategiat sekä eri tyyppisten organisaatioiden ostoprosessit.

Vesa Lahtinen, Asiakasjohtaja

+358 45 142 3432 / vesa@ideascout.fi

Vesalla on lähes 30 vuoden kokemus myynnissä ja mediassa sekä markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa, tuotteistamisessa ja asiakkuuksien johtamisessa eri markkinointiviestintätoimistoissa.

Vesa on luova innostuja, kommunikaation ja vuorovaikutuksen ammattilainen, jolla on paljon annettavaa jokaiseen kehitys- ja innovaatiotyöhön.

Sini Tiainen, Kehitysjohtaja

+358 40 50 66 038 / sini@ideascout.fi

Sini on koulutukseltaan Diplomi-insinööri ja omaa yli 20 vuoden kokemuksen kansainvälisen liiketoiminnan avaintehtävistä. Sini on työskennellyt niin suuryrityksissä kuin pk-sektorilla b2b-myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä, kehittänyt tuote- ja palvelutarjontaa sekä johtanut henkilöstöhallintoa. Sini on taitava yksinkertaistamaan monimutkaisia asiakokonaisuuksia, selkeyttämään asiayhteyksiä sekä kaivautumaan asian ytimeen. Sinin monipuolinen tausta antaa hyvät valmiudet liiketoiminnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.

Leena Ryynänen, Innovaatiojohtaja, Diplomi-insinööri

+358 40588 6342 / leena@ideascout.fi / Seattle, USA

Leena on lahjakas innovaatiojohtaja ja käytännön toteuttaja. Leenan erikoisalaa on mm. ongelmaratkaisu. Leena hallitsee formaalit innovaatiomenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön tilanteessa kuin tilanteessa. Leenalla on kattava kokemus innovaatiotyöpajojen ja charrette -projektien toteutuksesta.

 

Aleks Blumentals, Business Development Manager

aleks@ideascout.fi / Riga, Latvia

Aleksilla on laaja kokemus kansainvälisestä tuote- ja palvelukehityksestä, suurista yhteiskehitysprojekteista, sekä innovatiivisesta rahoituksesta. Aleks vastaa ideascoutin kansainvälisistä toiminnoista.