Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Pfizer Oy halusi panostaa asiakkaiden kokemukseen ja luoda syöpään sairastuneille henkilöille parempaa elämän laatua. Ideascoutin yhteiskehittäminen ja Tähtitiimi tarjosivat tähän uusia ratkaisuja laajentamalla näkökulmaa potilaan arkeen, omaisiin ja elämään – pelkän hoitopolun kehittämisen sijasta.

Pfizer hyödynsi Ideascoutin ForTellus Tähtitiimiä avartaakseen näkökulmaa sairaanhoidosta ja lääkinnästä vakavasti sairastuneiden henkilöiden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen sekä kehittääkseen uusia ratkaisuja ja palveluita parantamaan heidän elämän laatuaan. Yhteissuunnittelun keskiössä oli potilaan oma kokemus: ihmisen hyvinvointi eheänä kokonaisuutena sekä osana perhettä ja läheistensä yhteisöä.

Tähtitiimin kanssa luotiin yhteinen ymmärrys vakavasti sairastuneen henkilön elämästä, tarpeista ja arjen haasteista. Tuoreita palveluideoita ja innovaatioita tuotettiin törmäyttämällä potilaita ja heidän omaisiaan, hoitoalan ammattilaisia, sosiaalialan ja kirkon edustajia, vertaistuen toimijoita, omaishoitajia, syöpäjärjestöjen edustajia ja vapaaehtoistyöntekijöitä sekä eri liiketoiminta-alojen edelläkävijöitä.

Palveluita kehitettiin neljän pääteeman osalta:

  • Sujuva hoitopolku
  • Omaisten ja läheisten tuen tarve
  • Jaksamisen ja motivaation ylläpito
  • Oikea-aikainen ja luotettava tieto, tarkoituksenmukaisissa kanavissa.

Teemoja ja ideoita jalostettiin toteuttamiskelpoisiksi palvelukonsepteiksi samalla kun rakennettiin tiekarttaa potilaan hoitopolun jatkokehittämiselle.

 

"Säästöjä saadaan aikaiseksi paremmin organisoimalla. Tärkeimmät palvelut sisältyvät jo hoitopolkuun mutta sujuvuuden kannalta väärässä järjestyksessä ja monien turhien lääkärikäyntien jälkeen."

Potilas työpajassa

"Yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa voisimme saada isoja asioita aikaiseksi. Hoitopolkujen kehittämisessä tulisi ottaa ihminen keskiöön sairaanhoitoresurssien sijasta. Tähtitiimi antoi tähän hyviä ideoita ja jatkokehittämisen alkioita."

Heikki Nokelainen, johtaja, Oncology, Pfizer Oy

"Potilaan näkökulmasta nykyseisessä hoitopolussa on liian paljon turhia vastaanottokäyntejä, odotusta ja tyhjäkäyntiä. Nopea tutkimuksiin pääsy ja tehokas diagnoosi vähentäisi potilaan kokemaa ahdistusta ja parantaisi hoidon ennustetta."

Lääkäri työpajassa

"Ei ole samantekevää kohdellaanko sinua hoitoketjussa potilaana ja hoidon kohteena vai ihmisenä ja elämän kokijana."

Työpajan osallistuja