Porista sisäilma-asioiden edelläkävijä

Porin kaupunki rakentaa vahvaa sisäilmaosaamista panostamalla koulutukseen ja jalkauttamalla uusia toimintamalleja koko kaupunkiorganisaatioon. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua yhdessä koko henkilökunnan voimin uusien kosteusvaurioiden syntymistä sekä vähentää sisäilmaongelmien aiheuttamia terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä.

Sisäilmaongelmien selvittäminen ja poistaminen ovat vaativia tehtäviä, joka edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erityisosaamista mutta myös henkilöstön vastuunottoa ympäristön havainnoinnista sekä epäkohtiin puuttumisesta. Porin kaupunki on vastannut haasteeseen panostamalla sisäilma-asioiden hoitoon ja johtamiseen kouluttamalla kaupunkiorganisaatiosta yhdeksän henkilöä rakennusterveysasiantuntijoiksi sekä luomalla uuden toimintamallin sisäilma-asioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Nyt uutta toimintamallia jalkautetaan koko Porin organisaation käyttöön.

Uuden toimintamallin tavoitteena on yhtenäistää menettelytavat ja selkiinnyttää eri tahojen vastuut ja tehtävät sisäilmakysymysten hallitsemiseksi. Mallin käyttöönotto aloitettiin kaupungin päättäjien koulutuksella. Ideascoutin fasilitoimassa tilaisuudessa ideoitiin ja kehitettiin sisäilmaongelmien koulutusta, ohjausta, hallintaa, ennaltaehkäisyä ja viestintää.

Koulutus jatkuu keväälle 2018 eri henkilöstöryhmille suunnattuina koulutustapahtumina.

"Henkilöstön sisäilmaosaamisella on suuri merkitys siihen, miten kiinteistöjä ylläpidetään ja käytetään sekä miten sisäilma-asioita hoidetaan ongelmien ilmetessä. Porissa sisäilma-asioihin suhtaudutaan vakavasti ja tilojen käyttäjien oireisiin puututaan matalalla kynnyksellä."

Jouni Lehtinen, Porin sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja

"Hyvä sisäilma on kaikkien meidän yhteinen asia. Sisäilmaongelmat näkyvät ihmisten hyvinvoinnissa sairauspoissaoloina ja työhyvinvointikysymyksinä. Niillä on myös merkittävää vaikutusta kansantalouteen. Siten sisäilma-asiat ovat olleet jo pitkään vilkkaassa keskustelussa suuressa osia suomalaisia yrityksiä, kaupunkeja ja kuntia."

Valtioneuvoston Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman esittelyssä