S2S Reactor - Kaupunkikehityksen uudet työkalut

Marraskuun lopussa vuonna 2017 n. 100 kaupunkikehittäjää maailman eri kolkilta kokoontui yhteen Latvian Riiassa. Näyttämönä oli vanha teollisuusalue aivan keskustan tuntumassa, joka nimettiin Sporta 2 Studioksi. Ryhmällä oli yhteinen missio: löytää uusia tapoja kehittää kaupunkien toimintaa systeemisinä kokonaisuuksina ja luoda uuden toiminnan prototyyppi.

Kaupunkikehityksen haasteet ovat maasta ja kulttuurista riippumatta samankaltaisia. Kehitystyö tapahtuu usein osakokonaisuuksina jonkin toimintakentän ja budjetin sisällä, esimerkiksi koulutuksen tai liikenteen. Asiat ovat kuitenkin aina kytkeytyneet toisiinsa useilla tasoilla. Vaikuttavuutta ja uusiutumista tavoitellessa muutoksia pitää toteuttaa laajempina systeemisinä kokonaisuuksina ylitse toimijoiden reviirien. Tämä osallistujia yhdistävä halu muutokseen tarjosi polttoaineen reaktorin käynnistykselle.

Kehitystyö toteutettiin kolmen päivän isCharrettena yhteistyössä MG Taylorin kanssa, jossa luotiin intensiiviseen tahtiin kaupunkikehityksen visio, skenaarioita kehityksen toteuttamiseksi, sekä prototyypin toteutussuunnitelma. isCharretteen toi lisäväriä samanaikaisesti toteutettu Holochain-tiimin hackathon, jossa kehitettiin uudenlainen kaupungin arvoverkkojen ja liikkumisen kryptovaluutta työnimeltään ’Zap’.

S2S Reactor loi työkalut, prosessin ja prototypointiympäristön kaupunginlaajuisten kokeilujen toteutukseen. Työkalut ja kehitysympäristö Riiassa ovat nyt kaupunkien kehitystiimien käytettävissä.

Linkkejä: