Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

Santen Oy, johtava kansainvälinen silmälääkevalmistaja, panostaa asiakaskokemukseen parantamalla silmälääkkeiden käytettävyyttä sekä luomalla uusia ratkaisuja tukemaan glaukoomaa sairastavien henkilöiden arkea. Ideascoutin johtama yhteissuunnittelu ja protokehitys tuotti joukon uusia, käyttäjillä testattuja ratkaisuja potilaan ohjeistukseen, tuotepakkauksiin, hoidon opastukseen sekä arjen hoitokäytäntöihin.

Santen hyödynsi Ideascoutin ForTellus Tähtitiimi-yhteissuunnittelua ja protokehitystä löytääkseen uusia ratkaisuja glaukooman lääkehoidon tueksi. Suunnittelun keskiössä oli potilaan oma kokemus, arki ja rutiinit. Jotta hoidon haasteista saataisiin riittävän kokonaisvaltainen ymmärrys, yhteissuunnitteluun tuotiin mukaan laaja kirjo hoitoketjun eri toimijoita – silmälääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, apteekkihenkilökuntaa – yhdessä glaukoomapotilaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Kehitettävien ratkaisujen tavoitteena oli potilaan osaamisen ja tietämyksen kasvattaminen sekä hyvä hoitoon sitoutuminen. Yhteissuunnittelun parhaat ideat valittiin edelleen jatkokehitykseen ja käytännön kokeiluihin. Ratkaisujen toimivuus ja käytettävyys testattiin niin lääkäreillä, hoitajilla kuin myös hoidon eri elinkaaren vaiheissa olevilla potilailla. Tulosten pohjalta rakennettiin protoja kaupallisen toteutuksen malliksi.

"Kaikki potilaat eivät tiedosta, miten vakavasta sairaudesta on kyse. Ehdotettu ratkaisu luo potilaassa tunteen, että tässä on tosi kyseessä ja asiaan pitää suhtautua vakavasti. Siten ratkaisu olisi osaltaan näkövammaisuutta ennalta ehkäisemässä!"

Potilas ja lääkäri käytettävyystestauksessa

"Suunnittelu tuotti valtavan määrän uusia ajatuksia ja oivalluksia. Olisi hienoa, jos saisimme jo kymmenenkin prosenttia ideoista tuotua käytäntöön."

Tuomas Huuhtanen, markkinointijohtaja, Santen