Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Kuopion Savilahden kampuksen avoimilla yhteissuunnittelupäivillä opiskelijat ja opettajat, Savilahden alueen yritykset ja Kuopion kaupunki loivat yhdessä Savilahden kampukselle vahvan vision, valtavan määrän ideoita ja laadukasta suunnittelutietoa sekä ennen kaikkea yhteisen tekemisen hengen!

Savilahdesta rakentuu ainutlaatuinen ja kiinnostava tulevaisuuden oppimis-, innovaatio- ja työpaikkakeskittymä. Tiivis kampusalue yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon koulutuskuntayhtymän, Itä-Suomen yliopiston, tutkimuslaitosten, KYS:n sekä Kuopion Technopoliksen ja alueen yritysten kanssa luo kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan ympäristön. Valmistuessaan Savilahden kampus tulee entisestään lisäämään Kuopion houkuttelevuutta vahvana opiskelijakaupunkina ja koulutuksen edelläkävijänä. Aluetta tulee jatkossa elävöittämään jopa 15 000 opiskelijaa, joten sen kehittäminen vaikuttaa koko Kuopion elinvoimaisuuteen.

Savilahden Charrette synnytti yhteisen vision

Savilahden avoimen kampuksen 3-päiväinen yhteissuunnittelu toteutettiin Ideascout Charrette ja Places -suunnittelumetetelmillä. Suunnittelupäivillä tunnistettiin 254 ongelmaa, luotiin 1004 uutta ideaa, jalostettiin 12 palvelukonseptia 36:sta uudesta palveluideasta. Charrettessa verkostoiduttiin, kaadettiin aitoja eri organisaatioiden välillä sekä opittiin ja oivallettiin uutta. Suunnittelijoina toimivat tilojen ja ympäristöjen käyttäjät, palveluiden tuottajat, suunnittelun ammattilaiset sekä muut sidosryhmät.

300 osallistujan voimin toteutettu palvelumuotoilu mahdollisti toimijoiden synergioiden huomioinnin sekä yhteisen identiteetin, vision ja tahtotilan rakentamisen. Charrettessa pohdittiin myös, miten digitaalisuus ilmentyy Savilahden kampuksella, mitä elinikäinen oppiminen tarkoittaa kampuksen palveluissa ja miten kampuksen yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyötä kehitetään edelleen.

Ideascout Charrettessa hyödynnetään jokaisen osallistujan erikoisosaamista, kokemusta, haaveita, toiveita sekä osallistujien energisiä kohtaamisia. Charretten kuluessa osallistujat työskentelevät erilaisilla työmenetelmillä, joiden aikana suunnittelutyö etenee askel askeleelta kohti annettua tavoitetta. Kolmessa päivässä luodaan suunnittelutuotos, jonka kehitys normaalitilanteessa veisi n. 1-2 vuotta.

Yhteisestä tahtotilasta toteutukseen

Pasi Haataja, hankkeen projektipäällikkö Savonia AMK:ssa, raottaa verhoa hankkeen jatkotoimenpiteiden osalta: ”nyt kun kampuksen iso kuva ja tahtotila ovat selvillä, voimme lähteä tekemään konkreettisia suunnitelmia. Tämän vuoden loppuun mennessä selviää mihin eri toiminnot sijoittuvat ja minkä näköisinä. Suunnittelua tehdään kaupungin, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tiiviissä yhteistyössä”.

Suunnittelupäivien ideat ja näistä jalostetut tila- ja palvelukonseptit sekä kehitystoimenpide-ehdotukset ovat nähtävillä oheisessa Charrette raportissa.


Linkki ladattavaan esitykseen (huom: lataus voi kestää hetkisen).

Kuopion Savilahti-sivusto.

Mukana kehittämässä:

"Savilahdella opiskelu ja yritykset ovat vieri vieressä samalla kampuksella - ei siten voisi olla parempaa paikkaa elinikäiselle oppimiselle. Tulevaisuutta rakentaessamme opetus- ja toimintakulttuurin muutos tulee olemaan suuri. Savilahden kampuksesta syntyy monimuotoinen, elävä ja toiminnallinen keskus, joka kannustaa yhteisöllisyyteen ja aktivoi toimijoita yli organisaatiorajojen."

Pasi Haataja, Savonia-ammattikorkeakoulu

"Meillä on mahdollisuus tehdä oikeasti uutta eikä vain luoda 'vanhaa uutta' siirtämällä vanhaa toimintaa uuteen ympäristöön. Kukaan ei pysty näitä muutoksia yksin tekemään vaan pitää tehdä yhdessä! 4-5 vuoden kuluessa näemme tulokset ympäristössämme."

Esa Juvonen, Savon koulutuskuntayhtymä

"Savilahden kampus voi olla innovaatioiden ja kokeilujen mahdollistaja. Vaikka kampuksen toimijat eivät itse pystyisikään toteuttamaan kaikkia Charrettessa ideoituja 1004 ideaa, kampukselle voidaan luoda ympäristö ja toimintakulttuuri, joka mahdollistaa loppujenkin ideoiden toteuttamisen kolmansien osapuolien toimesta."

Petri Pitkänen, Ideasacout