Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa

Turun kaupunki on yhtenä kärkihankkeenaan kehittämässä Kupittaan kampus- ja tiedepuistoa Turun keskustan tuntumassa. Hankkeen tavoitteena on luoda alueesta kansainvälisesti kiinnostava ja toiminnoiltaan monipuolinen osaamiskeskittymä. Nykyään alueella sijaitsevat Turun Yliopiston, Åbo Akademin ja Turun Ammattikorkeakoulun keskeiset opetuskampukset, kasvava joukko korkean teknologian yrityksiä sekä Turun Yliopistollisen keskussairaalan toiminnot.

Alueen maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelun lisäksi tavoitteena on myös luoda alusta ketterille kaupunkikehittämisen kokeiluille.

Ideascoutin järjestämä Tähtitiimityöskentely ja yhteissuunnittelu keräsi yhteen alueen eri oppilaitosten ja yliopistollisen sairaalan edustajia, Turun kaupungin kehittäjiä sekä muita alueen elinkeinoelämän keskeisiä vaikuttajia. Suunnittelun tavoitteena oli:

  • toimijoiden sitoutuminen yhteiseen visioon ja vision kiteytyminen,
  • laatia priorisoitu toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen,
  • käynnistää konkreettisia kaupunkikehittämisen kokeiluja.

Yhteissuunnittelun tulokset muodostivat kolme kehittämisen teemaa:

  • Monimuotoisia kohtaamisia: kohtaamisten hubit, alueen toiminnallistaminen ja elävöittäminen, alueen tekeminen näkyväksi.
  • Ihmisten ja informaation virtaukset: matkakeskus ja joukkoliikenne, alueen sisäinen dynamiikka (kävely ja pyöräliikenne), työmatkaliikenne ja pysäköinti.
  • Tekemisen kulttuuri ja jatkuva muutos: alueen käyttäjien ja asiakkaiden mukaanotto kehittämiseen sekä jatkuvan kehittämisen tukemiseksi luotavat omat Hubit yhteiskehittämiselle.

"Kampus- ja tiedepuistoalueesta halutaan luoda maailmanluokan innovaatio- ja osaamiskeskittymä, älykkään liikkumisen näyteikkuna sekä viihtyisä ja elävä kansainvälisten kohtaamisten keidas."

- Riitta Birkstedt, kampus- ja tiedepuisto -kärkihankkeen projektipäällikkö