Suomalaisen Musiikkikampuksen askeleet Suomen vaikuttavammaksi soveltavan taiteen kehittämisyhteisöksi

Suomalainen Musiikkikampus on Jyväskylän Yliopiston Musiikin laitoksen, Jyväskylän Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän Ammattiopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on luoda Jyväskylään kansallisesti ainutlaatuinen musiikin ja tanssin oppimisympäristö.

Ideascoutin Charrette-menetelmällä toteutetussa yhteissuunnittelussa luotiin yhteinen visio suurille mahdollisuuksille, kartoitettiin toiminnan tarpeet ja keskeiset kehityskohteet sekä tuotettiin linjaukset kampuksen remontoitaville tiloille. Yhteiskehityksessä olivat mukana kaikki osapuolet – Jyväskylän Yliopisto, Ammattikorkeakoulu sekä Ammattiopisto – opiskelijoista rehtoreihin ja oppilaitosten henkilöstöstä ammattisuunnittelijoihin ja muihin sidosryhmiin.

Musiikkikampuksen käyttäjäkeskeinen tilasuunnittelu tuotti monipuolisia konsepteja muuntojoustaville tiloille, teknologialle sekä kampuksen toimintaa tukeville ja täydentäville palveluille. Lopputuloksena synnytettiinkin yhteisen tekemisen meininki, joka tulee näkymään niin kampuksen arjessa kuin myös Jyväskylän kaupungin kulttuurielämässä.

Lisätietoja Musiikkikampuksesta:

Suuri Suomalainen Musiikkikampus

"Yksinäiset oppilaitokset eivät jatkossa pärjää elleivät verkostoidu keskenään. Yhdessä luomme Suomen parhaan paikan oppia, nauttia, tehdä ja tutkia musiikkia ja tanssia."

Hannu Ikonen, Musiikkineuvos, johtaja, Suomalainen Musiikkikampus, JAMK

"Musiikkikampuksesta tulee Suomen halutuin soveltavan taiteen kehittämisyhteisö, jossa luodaan musiikin ja tanssin opetustuotteita sekä oppimisen innovaatioita. Musiikkikampus luo mahdollisuuksia ja opinpolkuja muskarista tohtorin hattuun."

Hannu Perälä, yksikönjohtaja, JAO

"Eihän tällaista näkemysten kirjoa saada kerättyä ja käsiteltyä perinteisillä menetelmillä."

Kimmo Kautto, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja, Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy.