Käyttäjien osallistaminen on ainoa oikea tapa luoda tulevaisuuden tiloja jo tänään

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) kehittää suomalaisia yliopistokampuksia. Työlle on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kampuskohtaiset tarpeet ja ylläpitää keskustelua tilojen käyttäjien kanssa. SYK on soveltanut avointa yhteissuunnittelua useissa oppilaitosten kehityshankkeissa Ideascout Charrette –menetelmällä. Charrette mahdollistaa tehokkaan keskustelun käyttäjätarpeista ja –ratkaisuista ammattisuunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien välillä. Charretten avulla voidaan suunnitteluprosessiin ottaa mukaan suuriakin sidosryhmiä ja osallistujajoukkoja aikataulujen venymättä. Charrette johtaa tyypillisesti nopeampiin rakennusprosesseihin, tehokkaampaan budjetointiin sekä tyytyväisempiin asiakkaisiin tilojen rakennus- ja uudistamisprojektien valmistuttua.

"Ideascoutin tapa osallistaa käyttäjiä on erinomainen tapa kehittää käyttäjille lisäarvoa tuottavia uusia suunnitteluratkaisuja tehokkaasti. Prosessin kautta suunnittelijat saavat tietoa käyttäjien tulevaisuuden tarpeista, joita ei välttämättä osata edes kysyä. Tämä auttaa rajallisten resurssien suuntaamisessa, toimenpiteiden priorisoinnissa ja sitä kautta parantaa suunnittelun laatua ja tehokkuutta."

Olli Niemi, Dosentti, Tutkimus ja kehitys, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy