Tampereen korkeakouluyhteisö kehittää jatkuvaa oppimista

Oppimisen ja opettamisen ekosysteemit muuttuvat työpaikoilla, kouluissa ja korkeakouluissa. Osaamisen kehittämisen tulee olla joustavaa ja jatkuvaa läpi ihmisen eliniän. Mikä on muutoksen suurin mahdollisuus korkeakoululle? Minkä pitää muuttua ja miksi?

Tampereen yliopisto järjesti 6.3.2019 avoimen suunnittelupäivän, jossa ideoimme Tampereen korkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen tulevaisuuden visiota. Työ tavoitteena on valmistella korkeakouluopetuksen ja -oppimisen uudistamista Tampereella ja Suomessa. Visiosta luodaan ensimmäinen versio kevään 2019 aikana ja sen pohjalta tullaan kehittämään Pirkanmaan korkeakouluopetuksen jatkuvan oppimisen palveluympäristöä, tarjontaa sekä prosesseja.

Ideascoutin fasilitoimaan visiopäivään osallistui 80 innostunutta kehittäjää Tampereen yliopistosta, Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä Tampereen kaupungista ja paikallisista yrityksistä. Tampereen seudulla on erinomaiset edellytykset monialaiseen korkeakouluyhteistyöhön ja jatkuvan oppimisen toteuttamiseen yritysten kanssa.

Oppimisen keinoja, muotoja ja välineitä vuonna 2030

Visiopäivillä pohdimme mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan, mitä osaamista Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tulisi tarjota läpi ihmisen eliniän, miten koulutuksessa hyödynnetään digitalisaatiota tai miten osaamisen kehittäminen tuodaan helposti kaikkien ulottuville. Ideoinnin tuloksena saimme yli 110 osaamisen kehittämisen ideaa sekä 12 oppimisen konseptia. Tulokset voidaan jakaa seitsemään jatkuvan oppimisen kehittämisen teemaan:

  1. Osaamisen kehittäminen yhteisöissä ja yhteistyössä
  2. Yksilölliset ja joustavat opintopolut
  3. Kehittyvä pedagogia ja uudet oppimisen tavat
  4. Monipuolinen koulutustarjonta ja opiskelun tukirakenteet
  5. Joustava työn ja oppimisen yhdistäminen
  6. Monimuotoiset fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  7. Tekoäly ja tekniikka oppimisen apuna

Työpajan anti on koottu oheiseen esitykseen:

Voit ladata työpajan koosteen itsellesi tästä.

Lue lisää tilaisuudesta Tampereen yliopiston blogista.

Tutustu myös Tampereen yliopiston jatkuvan oppimisen blogiin.

Oletko kiinnostunut työn murroksesta ja sen vaikutuksista oppimisen ja opettamisen näkökulmasta? Oheinen esitys valottaa aihetta lisää.


 

"Tilanne on mielestäni se, että nykyinen koulutusmallimme ei ehkä kaikilta osin pysty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tampereella meidän kannattaa ehdottomasti lähteä rohkeasti etulinjaan luomaan uutta."

Heli Harrikari, Tampereen yliopisto, Johtaja, jatkuva oppiminen

"Osaamisen kehittäminen tulisi nähdä aktiivisena, ei vain reagointina. Osaamisella itse muokataan maailmaa ja luodaan tulevaisuutta."

Karri Inkinen, Tampereen yliopisto

"Tekoälyjärjestelmät tarvitsevat isoja määriä dataa. Siten meillä on jo kova tarve kerätä omaa dataa tulevaisuuden tarpeita varten."

Jussi Hannunen, Tampereen ammattikorkeakoulu