Karin kampuksen uutisia 30.11.2018

 

Toiveista ideoita ja ideoista yhteisiä suunnitelmia!

Karin kampuksen avoimilla ideapäivillä raumalaiset urheilu- ja harrasteseurat, Hj. Nortamon, Rauman Musiikkiopiston ja Kansalaisopiston opiskelijat ja opettajat, Rauman kaupungin edustajat sekä monet muut asiasta kiinnostuneet raumalaiset loivat yhdessä Karin kampukselle vahvan vision ja valtavan määrän ideoita kampukselle sijoittuville palveluille ja toiminnoille. 3-päiväisen suunnittelun lomassa synnytimme myös Karin kampuksen yhteisen tekemisen ja jakamisen hengen!

6.11., 14.11. ja 22.11. järjestetyille ideapäiville osallistui lähes 200 kampuksen toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Työskentelyissä oli mukana kuutisenkymmentä Hj. Nortamon oppilasta ja vielä useampi koululainen pääsi esittämään ideoitaan ja toiveitaan opettajiensa välityksellä. Kokonaisuudessaan osallistujat edustivat 40:tä eri toimijaa, harrastekerhoa ja -seuraa, yritystä tai toimialaa. Kaiken kaikkiaan siten erittäin edustava kattaus kampuksen tulevan toiminnan tuottajia ja palveluiden käyttäjiä.

Ideapäivillä verkostoiduimme ja kaadoimme aitoja organisaatioiden välillä. Yhdessä tuotimme yli 600 ideaa, joista jalostimme 20 tila- ja palvelukonseptia. Vision lisäksi ideoimme kampukselle 10 vetovoimaista ja elinvoimaa kehittävää paikkaa. Yhdessä nämä paikat muodostavat kampuksen sydämen, luoden virikkeitä ihmisten kohtaamisille ja yhteisölliselle toiminnalle.

Karin kampuksen kolmantena suunnittelupäivänä keskityimme rakentamaan kampuksen synergioita: toimijoiden yhteistyötä sekä tilojen jakamista ja yhteiskäyttöä. Koko Suomen mittakaavassa kampuksen ainutlaatuisena erikoispiirteenä tulee olemaan mahdollisuus tuottaa uniikkeja urheilun ja kulttuurin yhdistäviä tapahtumia.

Ideapäivien tulokset

Suunnittelupäivien ideat ja näistä jalostetut tila- tai palvelukonseptit sekä kehitystoimenpide-ehdotukset kerätään joulukuun aikana valmistuvaan raporttiin. Ohessa voit kuitenkin tutustua muutamiin ideapäivien tuotoksiin:

Lisänä: Ylen uutinen 14.11. tapahtumasta

Ideascout haluaa kiittää kaikkia Ideointipäiviin oman panoksensa mukaan tuoneita!

"Karin kampus on Rauman historian haastavin talonrakennuskohde erilaisten toimijoiden lukumäärän ja monimutkaisuuden perusteella. Siksi suunnittelu haluttiin aloittaa poikkeavalla tavalla: yhteisöllisellä ja yhteisellä suunnittelulla. Kolmen päivän tulokset ovat nyt kasassa ja näyttää ihan hyvältä sikses!"

Seppo Heikintalo
Tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, Rauman kaupunki

Karin kampuksen ideapäivät

Karin Kampuksen uutisia 6.11.2018