Yhteisöllinen kaupunkikeskus - Tampereen Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli

Tampereen kaupunki on valinnut Tesoman aluekeskuksen palveluiden ja kaupunkisuunnittelun kehitysalustaksi, jossa aktivoidaan alueen asukkaita, palveluntuottajia, yhdistyksiä sekä muita toimijoita kaupunginosan yhteiseen kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa alueellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä lisätä toimijoiden välistä vuoropuhelua. Asukkaiden ja muiden toimijoiden lisäksi erityisenä kohdejoukkona ovat yritykset: yrityksille Tesoman innovaatiomalli antaa mahdollisuuden asukas- ja käyttäjälähtöiseen innovointiin sekä nopeisiin alueellisiin kokeiluihin ja testauksiin. Tesoman sosiaalinen innovaatiomalli on 3-vuotinen hanke. Tällä hetkellä Tesoma uudistuu ja rakentuu vauhdikkaasti.

Tesoman kehitysprojekti aloitettiin neljän päivän Ideascout Charretella, jonka tehtävänä oli tavoittaa hankkeelle tärkeät toimijaryhmät, sitouttaa toimijat yhteiseen tavoitteeseen sekä muodostaa Tesomalle visio siitä, miten aluetta halutaan yhteisesti kehittää.

Tesoman visiot kehitettiin alueen yhteisten arvojen pohjalta: yhdessä tekeminen, luonnon vaaliminen, liikuttavuus ja lähipalveluita hyödyntävä. Charrettessa luotiin myös teemat, joilla visiota lähdetään toteuttamaan:

  • nuorille tekemistä
  • yritys- ja palvelukehitys
  • innovatiiviset väylät
  • tiedotuksen ja viestinnän käynnistys
  • yhdessä tekemisen käytäntöjen edistäminen

Uusi Tesoman sydän rakennetaan Länsikeskukseen sijoittuvien vahvojen ja kiinnostavien palveluiden ympärille erinomaisten kulkuyhteyksien solmukohtaan. Länsikeskuksesta tehdään tesomalaisen mutkaton kohtaamispaikka, jossa eri ikäiset ihmiset tapaavat toisiaan ja tekevät asioita yhdessä innostavassa ja sujuvan arjen palvelut tarjoavassa toimintaympäristössä. Länsikeskus rakentuu siten monipuolisista palveluista uudella tavalla yhteen integroituna.

Lisätietoja Tesoman kehityshankkeesta:

Tampereella tehdaan yhdessa touhulähiö ja yrityskeidas

Tesoman innovaatiomalli

"Nyt päästään ylätason visioista asukkaiden tarpeisiin ja edelleen käytännön toimiin ja kokeiluihin!"

Tanja Koivumäki, Oma Tesoma -hankkeen johtaja