Varala on liikunta-alan ja hyvinvoinnin tiennäyttäjä

1909 perustettu Varala on Suomen vanhin urheiluopisto. Se on erikoistunut liikunta-alan koulutukseen ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia urheiluun ja liikuntaan liittyvien taitojen kehittämiseen. Opisto toimii tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen, seurojen, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Varala halusi päivittää strategiansa vastaamaan nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Mm. digitalisaatio, tekoäly, muuntuvat käyttäjäryhmät ja maailmanlaajuiset trendit tarjoavat kysymyksiä, joihin on vastattava strategisin teoin ja ennakoiden.

Varala hyödynsi innovaatioyhtiö Ideascoutin Strategiaprosessia ja Supertiimiä luodakseen näkymän toimialan tulevaisuuteen ja liiketoimintaan. Tulevaisuuteen katsottiin myös Ideascout Radarin avulla. Tehokkaissa osallistavissa työpajoissa tuotettiin kattava strategia-aineisto skenaarioista toimenpidesuosituksiin. Yhteisen suunnittelutyön keskiössä oli asiakaskokemus ja sen kehittyminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Suunnittelijoina toimivat mm. Varalan urheiluopiston johtotiimi ja hallitus sekä vierailevat asiantuntijat. Strategiatyön teemoja olivat:

  • Asiakaskokemus
  • Uudet teknologiat ja digitalisaatio
  • Tulevaisuuden vaihtoehdot, skenaariot ja trendit
  • Tärkeimmät kehityskohteet
  • Johtaminen

Strategiaprosessin päätuloksena oli Strategiaohje, jossa kuvattiin tärkeimmät kehityskohteet, sekä tarjottiin työkaluja näiden toteuttamiseen. Tältä pohjalta Varala on päivittänyt strategiansa syksyllä 2023.

”Halusimme strategiaprosessiimme laaja-alaisesti ulkoista näkemystä. Tätä meille toivat Ideascout Radar, Ideascoutin asiantuntijat, Supertiimi sekä erilaiset asiakaskyselyt ja -kohtaamiset. Uskon, että nyt strategiamme on vahvasti kiinni asiakkaittemme tulevaisuudessa sekä ympäröivän maailman kehityksessä”, kertoo Varalan toimitusjohtaja Riku Granat.

”Varalan ote toiminnan kehitykseen kautta koko henkilöstön ja hallituksen on poikkeuksellisen innovatiivinen ja uudistava. Uteliaisuus uuteen ja keskittyminen hyvään asiakaskokemukseen tarjoavat vankan perustan urheiluopiston menestykseen myös tulevaisuudessa”, jatkaa Ideascoutin toimitusjohtaja Pekka Ketola.