Ideascout Radar

Ideascout Radar kirkastaa liiketoimintaanne vaikuttavia trendejä ja ilmiöitä sekä tarjoaa vaihtoehtoisia askeleita tulevaisuuden vision toteuttamiselle.

 

Globaalit trendit ja markkinoiden disruptiot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Asiakkaidemme suurinta mahdollisuutta etsiessämme olemme yhdessä sukeltaneet niin digitalisaation, muuttuvan kulutuskäyttäytymisen kuin ilmastonmuutoksen erilaisiin ilmiöihin.

Toimintaympäristön parempi ymmärrys mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen uusia ansaintamalleja, arvoverkostoja ja digitaalisia alustoja hyödyntämällä.

Tutustu myös Liiketoiminnan kehittäminen arvoketjuja osallistamalla -palveluumme.

Esimerkkinä työnmurros ja sen vaikutukset oppimisen ekosysteemiin

 

Globaalit ympäristö- ja markkinamuutokset sekä erityisesti tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys ovat sysänneet yhteiskuntamme ja työelämämme murrokseen, joka edellyttää niin yksilöiltä kuin organisaatioiltakin jatkuvaa muutokseen sopeutumista ja osaamisen kehittämistä.

Yksilön oma vastuu ammatillisesta kehittymisestä kasvaa samalla, kun opetustarjonnan tulisi monipuolistua tuomalla nykyisen tutkinto-opiskelun rinnalle uusia keinoja, tapoja ja työkaluja. Alkanut murros muuttaa oppimisen ja opettamisen ekosysteemejä – niin työpaikoilla kuin kouluissa ja oppilaitoksissa.

"Savilahdella opiskelu ja yritykset ovat vieri vieressä samalla kampuksella - ei siten voisi olla parempaa paikkaa elinikäiselle oppimiselle. Tulevaisuutta rakentaessamme opetus- ja toimintakulttuurin muutos tulee olemaan suuri."

"Ei tehdä lukiota siihen maailmaan, joka meillä on nyt vaan tulevaisuudessa!"

"Yksinäiset oppilaitokset eivät jatkossa pärjää elleivät verkostoidu keskenään."

Pasi Haataja, Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulu; Mika Rantala, Jyväskylän Schildtin lukio; Hannu Ikonen, Suomalainen Musiikkikampus

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

6AIKA Innovaatioalustojen kehittäjänä

Savilahden kampus - monimuotoinen elinikäisen oppimisen kehto

Tampereen korkeakouluyhteisö kehittää jatkuvaa oppimista

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Älykäs ja energiaviisas rakennus tukee asukastaan