Ideascout Supertiimi

Ideascoutin Supertiimi kasvattaa liiketoimintaanne törmäyttämällä tärkeimmät asiakkaat ja arvoverkostot sekä eri alojen edelläkävijät

 

Paras asiakaskokemus ei synny kenenkään työpöydällä, vaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Ideascoutin Supertiimi tuo asiakkaan liiketoimintanne kehittämisen keskiöön ja koko arvoverkoston yhteisen teeman ympärille.

Suurimmat oivallukset saavat usein innoituksensa oman liiketoiminnan ulkopuolelta

 

   • Supertiimi törmäyttää arvoketjuja, monialaisia edelläkävijöitä, innovaattoreita sekä tuo asiakkaat ja käyttäjät yhteen
   • Moniammatilliset tiimit tuovat yhteiskehittämiseen uusia näkökulmia ja ravistelevat kaavamaisia ratkaisuja
   • Menetelmä inspiroi luomaan jotain ennen näkemätöntä

Kumppanuudet ja verkosto vahvistuvat

 

Yhteiskehittäminen Supetiimin kanssa on myös erinomainen keino luoda uusia kumppanuuksia ja verkostoitua eri alojen edelläkävijöiden kanssa.

Tutustu yhteiskehittämisen Ideascout Co-creation -menetelmäämme sekä Liiketoiminnan kehittäminen arvoketjuja osallistamalla -palveluumme.

Tuomme käyttöönne rohkeita muutoksen tekijöitä ja tulevaisuuden näkijöitä, omien alojensa edelläkävijöitä

 

   • Elämysten tuottajat
   • Tulevaisuuden tutkijat ja visionäärit
   • Digitaalisuuden asiantuntijat
   • Uusien ansaintamallien innovaattorit
   • Oppimisen ja opettamisen ammattilaiset
   • Muiden toimialojen uranuurtajat ja edelläkävijät
   • Organisaatioiden ja käyttäytymisen asiantuntijat

"Analogisten markkinoiden vaikutus on sitä suurempi mitä kohdetoimialaa kaukaisemmalta vastaavalta toimialalta hankkeeseen osallistuvat kärkikäyttäjät tulevat ja mitä lähemmältä vastaavalta toimialalta teknologiamielessä."

Prof. Eric Von Hippel,  Technological Innovation, MIT Sloan School of Management

Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Santen kehittää uusia ratkaisuja glaukoomapotilaiden arjen tueksi

HT Laser rakentaa kumppaneiden kanssa kasvavaa lisäarvoa

Pfizer luo parempaa elämän laatua potilaan polulla

Econetille uutta liiketoimintaa digitaalisista palveluista

Strategista kaupunkikehittämistä Turun kampus- ja tiedepuistossa