Pirkanmaan Osuuskauppa – elämyksellinen ja arkea helpottava tulevaisuuden ruokakauppa

Jos ruokakauppa syntyisi vuonna 2030, millainen se olisi ja kuinka se toimisi? Ideascoutin ForTellus tuotti uusia näkökulmia ja ratkaisuja ruokakaupan roolille globaalien ruokaketjujen murroksessa.

Pirkanmaan Osuuskauppa (POK) halusi strategiantyön tueksi ymmärtää, millainen on tulevaisuuden ruokakauppa ja mikä on kaupan rooli digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Ideascoutin ForTellus etsi vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita törmäyttämällä maailmanluokan näkemyksiä omaavia edelläkävijöitä, hyvinvoinnin rakentajia, eri teknologioiden innovaattoreita, käyttäytymistieteiden asiantuntijoita sekä suomalaisen ruokaketjun huippuosaajia. Tavoitteena oli luoda  yhdessä jotain ainutlaatuista, esimerkkinä koko suomalaiselle ruoka-alalle.

Suunnittelutyön keskiössä oli asiakkaan kokemus ja odotukset: miten ruokakauppa voi tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia arjen haasteissa. Yhteisessä työskentelyssä tuotettiin oivalluksia sekä asiakastarpeiden ja käyttäytymisen muuttumisesta että kaupan ja logistiikan kehittyvistä arvoketjuista. Näiden pohjalta luotiin uusia palveluideoita ja liiketoimintamalleja tulevaisuuden ruokakaupalle.

Ideascout laati projektin tueksi kattavan katsauksen ruokaketjuun vaikuttaviin globaaleihin trendeihin, teknologisiin kehityshankkeisiin, markkinoiden ilmiöihin ja hiljaisiin signaaleihin.

 

"Tulevaisuuden ruokakauppa tarvitsee uudenlaisen toimintakulttuurin ja roolin."

Timo Mäki-Ullakko, CEO, POK

"Kauppa ei ole vain passiivinen noutopaikka vaan aktiivinen tuki minulle olemaan parempi minä."

Työpajan osallistuja

"Kauppa on käyttöliittymä koko ruokaketjuun – tietotehdas kuluttajalle."

Datan ja tekoälyn edelläkävijä

"Ruoalla on valtava merkitys elämänlaatuun – ruokakaupalla on avainrooli tiedon kerääjänä ja jakajana. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan palvelua, ohjeistusta, tuuppausta ja palautetta."

Työpajan osallistuja

"Arjen helppous on jotain muuta kuin kaupassakäyntiä – vapautetaan ihmiset kaupankäynnin ikeestä ja annetaan aikaa muuhun."

Visa Jaatinen, strategy manager, digitalisation, SOK