Keraamien 3D-tulostus

Keraamien 3D-tulostus innovaatiotyöpajat Oulussa ja Kuopiossa

Työpajat siirtyvät Covid-19 epidemian vuoksi. Uudet työpaja-aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Mitä jos keraamien materiaaliominaisuudet voitaisiin saada käyttöön sellaisissa sovelluskohteissa, joissa se ei nyt ole mahdollista?

Tervetuloa Tampereen yliopiston työpajoihin pp.kk.20 Oulussa ja pp.kk.20 Kuopiossa tutustumaan 3D-tulostettujen keraamien hyödyntämiseen eri sovellusalueilla, kuten lääketieteessä, elektroniikkateollisuudessa ja valutuotannossa.

Keraamimateriaalien ominaisuudet ovat optimaalisia moniin käyttötilanteisiin ja -kohteisiin. Nykyiset muodonantomenetelmät ovat rajoittaneet keraamimateriaalien sovelluskohteita ja ne on pitänyt korvata jollain muilla materiaalilla, joiden ominaisuudet ovat heikommat mitä keraameilla olisi mahdollista saavuttaa. Tampereen Yliopiston osaamisen pohjalta on syntynyt konsepti, jolla keraamien 3D-tulostamalla onnistuu kustannustehokkaasti, mahdollistaen hyödyntämisen yksittäiskappaleista piensarjatuotantoon.

Tampereen Yliopiston Materiaali- ja Konetekniikan tutkimusryhmissä valmistellaan Business Finlandin Co-Innovation hanketta keraamimateriaalin uuden valmistusmenetelmän eli keraamien 3D-tulostamisen hyötykäyttöön saattamisesta. Tilaisuuksissa kuulet myös, miten hankkeeseen pääsee mukaan.

Keraamien 3D-tulostus innovaatiotyöpajat Oulussa ja Kuopiossa. Paikkakuntakohtaiset tiedot ja ilmoittautuminen:

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Keraamien 3D-tulostus -hanke:

  • Teemu Vastamäki, teemu.vastamaki@tuni.fi, puh. +358 40 8448860
  • Jorma Vihinen, jorma.vihinen@tuni.fi
  • Erkki Levänen, erkki.levanen@tuni.fi

Työpajojen järjestelyt ja ohjelma:

  • pekka@ideascout.fi, puh. +358 50 5534783