Kansainvälinen virtuaalikoulu ja digitaaliset oppimisratkaisut

Ideascout järjesti yhteistyössä Global Digital Mojon kanssa  Virtuaalikoulun: ”My Digital Self- Avatar Design Workshop”, johon osallistui oppilaita ja opettajia Japanin Osakasta (Kansai International High School) ja Tampereelta (Kalevan lukio).

Teemaksi valittiin, ”Girls in coding”, koska haluttin peilata Japanin ja Suomen tilannetta teknologiateollisuuden tasa-arvon haasteissa. 

Virtuaalikoulussa yhdistettiin yhteistoiminnallisia prosesseja (ryhmätyöskentely ikätovereiden kanssa), osallistavaa suunnittelutoimintaa (VR/3D Avatar-suunnittelu) ja autenttista oppimispedagogiikkaa (tosielämän ongelma keskiössä), jossa osallistujilla oli mahdollisuus parantaa luovaa ongelmanratkaisua ja digitaalisia suunnittelutaitojaan. Elettyihin kokemuksiinsa perustuen nuoret osallistujat keskustelivat digitaalisen maailman monimuotoisuuteen ja sukupuolten edustukseen liittyvistä näkökohdista.

”Virtuaalikoulukokeilu keskittyy oppijakokemukseen ja tarjoaa ratkaisuja digitaaliseen oppimiseen ja kulttuurienväliseen viestintään iloisten suunnitteluprosessien ja japanilaisten ja suomalaisten oppilaiden välisen kulttuurivaihdon kautta”.
Turkan F. Orman, FT
(Moderaattori/nuorisotutkimuksen ja pedagogiikan tutkija)

Työpajan tuotoksiin kuului ainutlaatuisia 3D-Avatar-malleja ja ehdotuksia, joita kehitettiin sukupuolinäkökulman käsittelyyn erilaisissa digitaalisissa tiloissa (esim. videopelit, sosiaalisen median alustat, elokuvat, mainokset jne.).

In English:

Pedagogical Novelty and Digital Learning Solutions

 A Virtual School activity namely “My Digital Self- Avatar Design Workshop” was held with the participation of students and teachers from Osaka, Japan (Kansai International High School) and Tampere, Finland (Kaleva High School). The workshop combined collaborative processes (group work with peers), participatory design activities (VR/3D Avatar design), and authentic learning pedagogy (a real-life problem in the center) where participants had a chance to improve their creative problem-solving and digital design skills. Based on their lived experiences, young participants discussed diversity and gender representation aspects of the digital world.

“Focusing on the learner experience, the Virtual School experiment offers solutions for digital learning and intercultural communication through joyful design processes and cultural exchanges between Japanese and Finnish students”.

Turkan F. Orman, PhD

(Moderator/ Researcher in Youth Studies & Pedagogy)

The workshop outputs included unique 3D Avatar models and suggestions developed for dealing with gender issues in different digital spaces (e.g., video games, social media platforms, films, advertisements, etc).