Tampere West+ - kaupunkisuunnittelu

Tampereen keskustan länsiosan visio tuotettiin West+ -charrettessa syyskuussa 2020.

Tampereen kaupungin tilaaman charretten johtamisesta vastasivat JTP ja Von Zadow International (VZI). Ideascout oli osa charretten kansainvälistä suunnittelutiimiä, tuoden mukaan erityisesti kaupunkikehityksen innovaationäkökulman.

West+ Länsikeskustan alue kartta

Ilmakuva Tampereen länsikeskustasta

Tampere West+ Visiotyö

Visiotyö tuotti suuren määrän ideoita, joista on koottu West+ visio. Seuraavassa muutamia esimerkkejä ideoiden pohjalta jalostetuista ehdotuksista.

  • Keskustori herätetään uuteen elämään mm. talvipuiston, kevyen liikenteen sillan ja ympärivuotisten tapahtumien myötä.
  • ”Kulttuurisilmukka” yhdistää vierailukohteet yhdeksi kokonaisuudeksi.
  • Puistoja ja viheralueita kehitetään aktiivisen liikkumisen tarpeista käsin.
  • Hämeenpuistoa ja Kauppakatua elävöitetään lisäämällä jalankulkua.
  • Asuntojen rakentamiseen, pysäköintiin ja talojen korkeuksiin liittyviä ohjeistuksia tarkistetaan.

West+ Visualisointi Kauppakadun uudesta ilmeestä

Visualisointi Kauppakadun uudesta ilmeestä

West+ Hahmotelmia Kulttuurisilmukasta ja viheralueista

Hahmotelmia Kulttuurisilmukasta ja viheralueista

Yhteissuunnittelu / Community Planning

Suunnitteluprosessi koostui useista sidosryhmien ja työpajoista, avoimista työpajoista, kokouksista, sekä kävely- ja pyöräilykierroksista. Alueen toimijoita kutsuttiin mukaan  tuottamaan ideoita ja ehdotuksia. Toiveita sai esittää myös Communities – alustan kautta.

Suunnittelutiimi analysoi ja kehitti yhteisön tuottamat tulokset West+ Visioksim joka esiteltiin kaikille kiinnostuneille Laikussa sekä reaaliaikaisesti verkossa. Esityksen voi ladata JTP:n palvelimelta: Osa 1, Osa 2,  Yhteenveto.

West+ Kaupunkikierros pyörillä ja Scoutereilla

Kaupunkikierros pyörillä ja Scoutereilla

West+ Suunnittelutyötä charrettessa

Suunnittelutyötä charrettessa

Mitä seuraavaksi?

Tuloksista valmistetaan suomenkielinen ja englanninkielinen loppuraportti. Toimintaehdotuksia vievät eteenpäin yksityiset toimijat, sekä Tampereen kaupunki. Jatkokehitykseen valitut toimenpiteet integroidaan Viiden Tähden Keskusta -ohjelmaan ja toteutetaan soveltuvin osin kehitysprojekteissa.

Tausta

Tampereen kaupunki kutsui kansainvälisen tiimin, JTPn ja von Zadow Internationalin johdolla, toteuttamaan yhdeksän kuukautta kestävä vuorovaikutteinen yhteissuunnitteluprosessi, jossa sidosryhmät ja alueen toimijat sekä asukkaat työskentelevät yhdessä kaupungin keskustan länsiosan vision (West+) määrittelemiseksi. Ideascout oli osa kansainvälistä tiimiä. Koronapandemian johdosta prosessi toteutettiin osaksi verkkotyöskentelynä.

Kuten lukuisat eurooppalaiset kaupunkikeskustat, myös West+ kehityksessä on löydettävä vastaukset monenlaisiin paineisiin ja haasteisiin, kuten ostoskäyttäytymisen ja vapaa-ajan käytön muuttuminen, edullisten asuntojen ja työympäristöjen saatavuus, kestävän liikkumisen vaatimukset ja ilmastonmuutos.

Artikkeleita visioprojektista muualla: